Biogeochemical

Xem 1-20 trên 45 kết quả Biogeochemical
 • This textbook covers Plant Ecology from the molecular to the global level.

  pdf0p phoebe75 01-02-2013 56 17   Download

 • Over the past several decades I have been tasked by environmental specialists of the U.S. Fish and Wildlife Service with the preparation of risk assessment documents of chemical and biological hazards of various compounds to wildlife.

  pdf334p 951628473 07-05-2012 64 10   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài:" Biogeochemical cycles in forests of the "Sierra de Béjar" mountains (province of Salamanca, Spain): decomposition index of the leaf litter...

  pdf7p toshiba7 08-10-2011 24 3   Download

 • Lecture Microbiology - Chapter 25: Environmental microbiology. This chapter presents the following content: Energy flow, biogeochemical cycles – water, biogeochemical cycles – carbon, biogeochemical cycles – nitrogen, nitrogen fixing bacteria,...

  pdf13p nomoney6 04-03-2017 9 3   Download

 • Diatoms represent an important class of aquatic phototrophs. They are not only one of the major contributors to global carbon fixation, but they also play a key role in the biogeochemical cycling of silica.

  pdf8p sony2711 01-02-2019 1 0   Download

 • Phân tích những đặc điểm chính của chu trình sinh địa hóa vật chất trong vùng biển ven bờ Việt Nam trong đó thảo luận về sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố hàm lượng sắc tố thực vật nổi năng suất sinh học dinh dưỡng nito và phospho

  pdf10p hanhnguyen72 29-10-2009 218 74   Download

 • The structures and functionality of the human component in terms of society, economy, and rights among others should be such that they self-enforce and promote the persistence of the structures and functionality of the natural components—such as the ecosystem, biodiversity and biogeochemical cycles—and vice versa Cabezas et al. (2005).

  pdf682p samsungwifi 09-04-2012 77 34   Download

 • 11 Halogens, Sulfur, Metals, and Metalloids specific trace elements. A thorough, updated review of the scientific literature is recommended for project design. A number of substances are considered measures of water quality, but are seldom of concern as pollutants to be treated in constructed wetlands. These include common metals (e.g., sodium, potassium, calcium, and magnesium) as well as halogens (e.g., fluorine, chlorine, bromine, and iodine). Together with sulfate, these compounds often dominate the total ion content of natural waters and wastewaters.

  pdf79p giangsinh_trang 05-01-2012 52 19   Download

 • Asen mối nguy hiểm từ khai thác mỏ vàng cho con người, thực vật và động vật Ô nhiễm Asen của sinh quyển từ khai thác vàng khác nhau và các hoạt động tinh chế gây nguy hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc của các cộng đồng sinh học. Phần này các tài liệu nguồn và mức độ thải asen môi trường liên quan với các hoạt động khai thác vàng, rủi ro asen đối với sức khỏe con người, với sự nhấn mạnh vào các thợ mỏ vàng, công nhân nhà máy lọc dầu vàng, và trẻ em cư...

  pdf30p bengoan741 22-12-2011 47 12   Download

 • The state of aquatic ecosystems reflects the general state of the biosphere. The situation in the biosphere affected by anthropogenic factors was characterized as “a slow explosion” (Fedorov 1987). The global change in the biosphere and climatic system of the Earth is a manifestation of this “slow explosion” (World Resources 1990–1991, Izrael et al. 1992).

  pdf245p crazy_sms 10-05-2012 47 12   Download

 • Tham khảo sách 'oceanography and marine biology an annual review volume 42_1', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf158p 951628473 07-05-2012 47 11   Download

 • Địa chất, nguồn, và sản xuất Kể từ thời gian trước khi ghi lại, vàng đã được khai thác, thu được từ tiền gửi phù sa, hoặc tách ra từ quặng bạc, đồng, và các kim loại khác (Merchant 1998). Vàng là kim loại đầu tiên được đề cập trong Cựu Ước trong sách Sáng Thế 2:11 (Petralia 1996). Một mỏ vàng ở Ả-rập Xê-út đã được khai thác hơn 3000 năm (Kirkemo et al. 2001).

  pdf15p bengoan741 22-12-2011 73 9   Download

 • Chất thải mỏ vàng: Lịch sử, hệ thống thoát nước mỏ Acid, và xử lý chất thải Trong số các ngành công nghiệp khai thác mỏ kim loại lớn, khai thác vàng là chất thải tập trung (Da Rosa và Lyon năm 1997). Tinh luyện vàng bao gồm nhưng 0,00015% của tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình khai thác mỏ vàng. Đó là ước tính rằng phải mất 2,8 tấn quặng vàng để sản xuất vàng trong một ban nhạc đám cưới, phần còn lại là chất thải (Da Rosa và Lyon năm 1997).

  pdf26p bengoan741 22-12-2011 55 9   Download

 • Trong nhiều thập kỷ qua, tôi đã được giao nhiệm vụ bởi các chuyên gia môi trường Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ với việc chuẩn bị các văn bản đánh giá rủi ro các nguy cơ hóa học và sinh học của các hợp chất khác nhau để động vật hoang dã. Đối với hầu hết các phần, các tài liệu liên quan đến phân tích các rủi ro có thể đo lường liên quan nông nghiệp, công nghiệp, thành phố trực thuộc Trung ương, quân sự và công nghiệp hóa chất và chất thải của họ.

  pdf19p bengoan741 22-12-2011 45 8   Download

 • Nồng độ vàng trong các vật liệu khác nhau vô sinh thu thập trên toàn thế giới (nước mưa, nước biển, lakewater, bụi không khí, đất, tuyết, nước thải bùn, trầm tích) được liệt kê và thảo luận trong chương này, cũng như dữ liệu tương tự cho các nhà máy trên cạn và thủy sản, động vật không xương sống trên cạn và dưới nước , cá, và con người (Eisler 2004).

  pdf13p bengoan741 22-12-2011 31 8   Download

 • Cyanide mối nguy hiểm cho thực vật và động vật từ khai thác mỏ vàng và các vấn đề nước liên quan Có độc tính cao natri xyanua (NaCN) là sử dụng ngày càng được cộng đồng khai thác mỏ quốc tế để trích xuất vàng và các kim loại quý khác thông qua việc xay xát cao cấp quặng và lọc đống quặng cấp thấp.

  pdf31p bengoan741 22-12-2011 40 8   Download

 • Thủy ngân mối nguy hiểm từ khai thác mỏ vàng cho con người, thực vật và động vật Thủy ngân không có chức năng mang lại lợi ích sinh học, và sự hiện diện của nó trong các sinh vật sống có liên quan với ung thư, dị tật bẩm sinh, và kết quả không mong muốn khác (Eisler 2000). Việc sử dụng thủy ngân lỏng (Hg0) riêng biệt microgold (Au0) hạt từ trầm tích thông qua hình thành các hỗn hợp (Au-Hg) sau đó phục hồi và tái sử dụng thủy ngân là một kỹ thuật mà đã có hiệu...

  pdf55p bengoan741 22-12-2011 46 8   Download

 • Picocyanobacteria are a diverse and widespread group of photosynthetic prokaryotes and belong to the main group of primary producers (Castenholz & Waterbury. 1989; Rippka, 1988). Picoeukaryotes, meanwhile, are a diverse group that is widely distributed in the marine environment, and they have a fundamental role in aquatic ecosystems because of their high productivity. Like bacteria, marine viruses are thought to play important roles in global and small-scale biogeochemical cycling.

  pdf180p yeutinh98 22-09-2012 40 8   Download

 • The forty-fifth volume of this series contains eight reviews written by an international array of authors; as usual, the reviews range widely in subject and taxonomic and geographic coverage. The editors welcome suggestions from potential authors for topics they consider could form the basis of future appropriate contributions. Because an annual publication schedule necessarily places constraints on the timetable for submission, evaluation and acceptance of manuscripts, potential contributors are advised to make contact with the editors at an early stage of preparation.

  pdf0p 951628473 07-05-2012 49 7   Download

 • Among these taxa, bacteria are very important because they play a crucial role in most biogeochemical cycles in marine ecosystems (Fenchel, 1988), taking part in the decomposition of organic matter and the cycling of nutrients. Bacteria are also an important source of food for a variety of marine organisms (Das et al., 2006), and their activity has a major impact on ecosystem metabolism and function.

  pdf466p yeutinh98 22-09-2012 40 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Biogeochemical
p_strCode=biogeochemical

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản