intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ genome c. elegants

Xem 1-1 trên 1 kết quả Bộ genome c. elegants
  • Mục đích cuối cùng của các chương trình ghi chú gene là chỉ định hay dự đoán một cách chính xác trình tự của từng gene một trong bộ gene của một sinh vật nào đó. Mặc dù bộ gene của C. elegants đã hòan tất và công bố rộng rãi từ năm 1998, nhưng đến nay vẫn còn hàng ngàn gene mà người ta chưa tìm thấy các dấu hiệu hay bằng chứng là thực sự chúng tồn tại (các bằng chứng cho sự hiện diện của một gene có thể dò thấy bằng cDNA hay EST). ...

    pdf6p heoxinhkute4 28-09-2010 63 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ genome c. elegants
p_strCode=bogenomecelegants

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2