intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ máy nhà nước

Tham khảo và download 7 Bộ máy nhà nước chọn lọc sau:
 • Tài liệu công chức Bộ máy nhà nước gồm có 5 chuyên đề, trình bày như sau: Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, văn bản quản lý nhà nước và kỹ năng soạn thảo văn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc59p vuagiacoi 13-12-2010 3547 992   Download

 • Cùng tham khảo Sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam dưới đây, các bạn sẽ thấy được trình tự từ trên xuống như: Quốc hội, chủ tịch, toà án nhân dân tối cao, chính phủ, viện kiểm soát nhân dân tối cao,...

  doc1p quanglan181982 17-08-2011 7498 635   Download

 • Tài liệu "Đổi mới mô hình bộ máy nhà nước đáp ứng vai trò của Nhà nước trong quá trình cải cách kinh tế" trình bày về: Bộ máy nhà nước trong mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, sự thay đổi vai trò kinh tế của Nhà nước trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế,...

  pdf16p bach_nhat 27-02-2012 226 43   Download

 • Tài liệu "Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi" trình bày những vấn đề xác định các cơ quan trong bộ máy nhà nước, củng cố địa vị pháp lý của Chủ tịch nước, quan hệ giữa trung ương và địa phương xét từ phương diện tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước,....

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 293 57   Download

 • Tài liệu Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua Tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) được biên soạn từ nguồn Tài liệu và tư liệu tiếng Pháp nhằm giới thiệu về tổ chức bộ máy chính quyền cũng như những thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan qua các giai đoạn. Tài liệu được chia làm 2 phần. Dưới đây là nội dung phần 1 của Tài liệu. Hãy tham khảo nhé để nắm chi tiết nội dung của Tài liệu.

  pdf459p votinhdon91 05-09-2014 217 77   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua Tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) bao gồm nội dung từ nghị định thứ 312 trở đi. Đón đọc nội dung 2 phần Tài liệu để hiểu rõ về việc thiết lập bộ máy tổ chức các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam thời kì 1862 đến 1945. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf340p votinhdon91 05-09-2014 205 67   Download

 • Tài liệu tham khảo Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam về bộ máy nhà nước trong quá trình phát triển đất nước gồm các nội dung như: Quan điểm của Đảng về Nhà nước thời kỳ trước đổi mới đất nước, sự phát triển các quan điểm của Đảng về mô hình bộ máy nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước,...

  pdf25p hoa_bachhop 26-02-2012 413 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1212 lượt tải
207 tài liệu
1425 lượt tải
ADSENSE

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2