intTypePromotion=1
ADSENSE

Bọ trĩ thrips palmy karny

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bọ trĩ thrips palmy karny
  • Nhóm côn trùng nhỏ v nhện hại có vai trò ngy cng tăng trong sản xuất nông nghiệp (Nguyễn Văn Đĩnh, 2002; H Quang Hùng v CTV., 2005), đặc biệt đối với các cây trồng đ-ợc thâm canh cao. Việc phòng chống các 1 Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I H Nội 2Cục Bảo vệ thực vật loi dịch hại nhất l côn trùng v nhện hại bằng thuốc hóa học bảo vệ thực vật (BVTV) lm cho nhóm thiên địch của chúng giảm mật độ đáng kể v dẫn đến dịch hại nói chung đ-ợc “giải phóng” khỏi thiên địch v đặc biệt, với sức tăng quần thể cao, nhóm nhện...

    pdf9p banglang_1523 22-07-2012 179 44   Download

  • Rau là cây thực phẩm không thể thiếu đ-ợc trong bữa ăn hàng ngày của con ng-ời (Nguyễn Văn Thắng & cs, 2000). Đậu rau là cây trồng có vai trò quan trọng trong hệ thống luân canh làm tăng thu nhập cho ng-ời nông dân đồng thời cung cấp các loại chất khoáng và vitamin cho con ng-ời. Đậu rau th-ờng bị một số sâu gây hại làm giảm năng suất và phẩm chất nh-: sâu đục quả, rầy xanh, bọ trĩ, rệp, sâu xanh, sâu keo da láng, sâu cuốn lá...Trong đó bọ trĩ đ-ợc coi là sâu hại chính trong giai đoạn hiện nay (Viện BVTV, 2000). Để phòng...

    pdf6p banglang_1523 22-07-2012 187 45   Download

  • Bọ trĩ là loài côn trùng nhỏ bé ngắn hơn 0,1cm thường hút nhựa cây. Loài phổ biến, Thrips palmi Karny, thường được thấy trên các loài lan sinh trưởng ở Thái Lan. Loài bọ trĩ này là đối tượng kiểm thực vật quan trọng. Sự hiện diện của chúng trên các bó hoa cắt xuất khẩu đồng nghĩa với việc các nước nhập khẩu sẽ từ chối chuyến hàng, hay nhất nhất yêu cầu phải xử lý khử trùng. Quần thể bọ trĩ cần được kiểm soát thường xuyên, trên cơ sở phòng trừ tổng hợp. Có thể kiểm soát...

    pdf3p contuatcon 09-09-2011 90 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1193 lượt tải
320 tài liệu
1063 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bọ trĩ thrips palmy karny
p_strCode=botrithripspalmykarny

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2