intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt bit accounting

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cài đặt bit accounting
  • BITWARE TECHNOLOGY Phần mềm kế toán Bit Accounting Hướng dẫn cài đặt 01/2010 BitAccounting - Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán BitAccounting 2010 1. Chạy file cài đặt setup.exe. Chờ tới khi màn hình hiện ra như sau: Chọn nút Next . Màn hình sẽ hiển thị như sau: Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Bitware. Phone: (84-4) 3 211 5319 Fax: (84-4) 3 211 5033. Website: www.bitware.vn Page 1 BitAccounting - Hướng dẫn cài đặt Chọn: “I accept the terms in the license agreement” Sau đó chọn Next . Chọn Next ở 3 màn hình tiếp theo tới khi...

    pdf5p htrung2101 17-11-2011 126 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cài đặt bit accounting
p_strCode=caidatbitaccounting

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2