intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt cherokee với php5

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cài đặt cherokee với php5
  • Cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trong Fedora 14 Cherokee là 1 trong số những Web Server hoạt động nhẹ, tính linh hoạt cao và dễ cấu hình, thiết lập. Ngoài ra, còn hỗ trợ nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến hiện nay như FastCGI, SCGI, PHP, CGI, mã hóa kết nối giao thức TLS và SSL, virtual host, các cơ chế mã hóa, cân bằng tải tài nguyên, dữ liệu của hệ thống, file log của Apache... Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày những bước cơ bản để cài đặt Cherokee trên...

    pdf24p camry2525 18-04-2011 74 4   Download

  • Cherokee hiện đang là 1 trong những hệ thống Web Server hoạt động nhanh chóng, ổn định và dễ cấu hình nhất hiện nay, hỗ trợ tốt nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến như FastCGI, SCGI, PHP, CGI, TLS và giao thức mã hóa SSL, virtual host, các cơ chế xác thực, khả năng mã hóa dữ liệu nhanh chóng, cân bằng tải...

    pdf6p halinh 16-03-2011 97 11   Download

  • Hướng dẫn cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.10 Cherokee hiện đang là 1 trong những hệ thống Web Server hoạt động nhanh chóng, ổn định và dễ cấu hình nhất hiện nay, hỗ trợ tốt nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến như FastCGI, SCGI, PHP, CGI, TLS và giao thức mã hóa SSL, virtual host, các cơ chế xác thực, khả năng mã hóa dữ liệu nhanh chóng, cân bằng tải... Trong bài hướng dẫn sau, Quản Trị Mạng sẽ trình bày những bước cơ bản để cài đặt Cherokee trên Ubuntu 10.10 server...

    pdf19p robben1357 11-03-2011 99 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cài đặt cherokee với php5
p_strCode=caidatcherokeevoiphp5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2