intTypePromotion=1
ADSENSE

Cần tối ưu fritz john

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cần tối ưu fritz john
  • Lý thuyết các điều kiện tối ƣu trong tối ƣu đơn mục tiêu và đa mục tiêu trơn và không trơn phát triển rất mạnh mẽ và thu đƣợc nhiều kết quả đẹp đẽ và phong phú. Lý thuyết các điều kiện tối ƣu cấp 2 là một bộ phận quan trọng của lý thuyết các điều kiện tối ƣu. Từ các điều kiện cần ta có đƣợc tập các điểm dừng mà trong đó bao hàm các nghiệm của bài toán tối ƣu. Các điều kiện đủ tối ƣu cấp 2 cho phép ta tìm ra nghiệm của bài toán đó. Thông thƣờng ngƣời ta...

    pdf54p carol123 29-07-2012 99 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cần tối ưu fritz john
p_strCode=cantoiuufritzjohn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2