Cấu hình qua file config

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cấu hình qua file config
  • Để cấu hình "card mạng" đối với máy tính sử dụng Ubuntu ta có 2 cách: Cấu hình qua giao diện đồ họa và cấu hình qua file config.

    doc10p congnghethongtin_07 30-04-2011 572 96   Download

  • Để quản lý kết kết nối mạng thành công, bạn phải có một bộ điều hợp mạng (network adapter) và giao thức mạng (network protocol) được cài đặt và cấu hình đúng. Bước đầu tiên là cài và cấu hình bộ điều hợp mạng vật lý mà bạn sẽ sử dụng.Để quản lý kết kết nối mạng thành công, bạn phải có một bộ điều hợp mạng (network adapter) và giao thức mạng (network protocol) được cài đặt và cấu hình đúng.

    ppt32p can_loc 25-07-2012 230 91   Download

  • 1. Url rewrite là gì? để làm gì? Url rewrite là việc can thiệp để tạo ra các liên kết thân thiện hơn với người dùng (dễ nhận ra nội dung của liên kết), hiệu quả hơn với các công cụ tìm kiếm (cho phép nội dung của bạn dc nhận ra dễ dàng hơn khi phần tích url của nó)

    doc3p gaconht 08-06-2011 172 45   Download

Đồng bộ tài khoản