intTypePromotion=1
ADSENSE

Cây multicast đa luồng

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cây multicast đa luồng
  • Truyên tin multicast thơi gian thưc trên mang ngang hang la môt nhanh trong truyên tin multicast thơi gian thưc trên mang Internet . Khác với các mô hình Client -Server truyên thông , mô hinh mang ngang hang co nhưng đăc trưng riêng biêt . Vơi mô hinh mang ngang hang ngươi thiêt kê co thê tân dung băng thông va kha năng lưu trư cua cac may tham gia mang thay vi tâp trung tải vào một số máy ch́nh như các server trong mô hinh Client-Server. Điêm manh này của mô hình mạng ngang hàng đã làm...

    pdf48p chieu_mua 26-08-2012 184 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cây multicast đa luồng
p_strCode=caymulticastdaluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2