Cây phân phối multicast

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cây phân phối multicast
  • Ngày nay mạng Internet và các ứng dụng trên mạng ngày càng trở nên thông dụng, vì thế có một lượng rất lớn các thông tin cần phải chuyển tiếp đến nhiều nơi trong cùng một thời gian. Phần lớn các ứng dụng trên mạng hiện nay sử dụng phương pháp truyền dữ liệu unicast, đây là phương pháp truyền dữ liệu từ điểm tới điểm, tức là dữ được truyền từ một người gửi tới một người nhận.

    pdf91p daihocdientu4 26-11-2012 117 53   Download

  • IP Multicast là giao thức dùng để truyền gói tin IP từ một nguồn đến nhiều đích khác nhau trong mạng LAN hay WAN. Nhóm những thành viên muốn nhận thông tin này thì phải tham gia vào một nhóm Multicast. Với IP Multicast, ứng dụng gửi một bản sao của thông tin đến một nhóm. Thông tin này đến tất cả những người nào muốn nhận nó.

    pdf40p kecodon360 29-08-2013 86 42   Download

  • Bình luận RED với In / Out thu-điều khiểnKiểm soát tắc nghẽn lớp nhận theo định hướng phân lớp Multicast Quản lý tài nguyên (tế bào) Multicast Giao thông vận tải đáng tin cậy Điều quan trọng là hãy nhớ rằng, kể từ khi UDP không đảm bảo việc phân phối gói tin, số liệu thống kê dữ liệu cho các gói tin nhận được có thể không đúng.

    pdf44p banhbeo3 07-11-2011 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản