Chính sách bồi thường tiền thuê đất

Xem 1-10 trên 10 kết quả Chính sách bồi thường tiền thuê đất
 • Công văn 3012/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp

  pdf1p quangminh 14-08-2009 77 13   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Tờ khai tiền thuê đất theo mẫu số 01-05/TTĐ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường. (bản chính). + Những giấy tờ liên quan đến đối tượng không phải nộp tiền thuê đất; đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất. + Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất...

  doc3p batrinh 19-08-2009 268 45   Download

 • Công văn 3661/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 46 11   Download

 • Thường vụ Quốc hội và báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 42 6   Download

 • Công văn 1557/TCT-TS của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 15 3   Download

 • Công văn 417/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

  pdf2p dohuong 14-08-2009 19 3   Download

 • Thay vì cho phép doanh nghiệp tự đứng ra giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đền bù với người có đất, tới đây nhà nước sẽ đứng ra thu hồi đất và cho thuê lại. Nội dung quan trọng trên nằm trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, vừa chính thức được Chính phủ trình Quốc hội.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 70 18   Download

 • Công văn 6031/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 70 13   Download

 • Công văn 4980/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 29 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

  pdf21p bachqua 19-04-2013 61 12   Download

Đồng bộ tài khoản