intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn ethernet 10 gigabit

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chuẩn ethernet 10 gigabit
 • Tìm hiểu về FTP 1. Giới thiệu FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol ­ Giao thức truyền file. FTP là một  giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên rất đáng tin cậy! 2.

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 462 142   Download

 • Khởi nguồn từ hơn 25 năm qua, Ethernet đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các mạng chuyển mạch gói. Do chi phí thấp, độ tin cậy đã thử thách trong nhiều năm, việc cài đặt và bảo trì tương đối đơn giản, nên Ethernet ngày càng được sử dụng nhiều trong các hệ thống mạng. Để đáp ứng yêu cầu về tốc độ, Ethernet đã thích ứng để xử lý nhiều tốc độ nhanh hơn cũng như những yêu cầu về dung lượng đi kèm theo chúng. IEEE 802.3ae* 2002 (chuẩn Ethernet 10 Gigabit) [1] khác biệt...

  pdf15p abcdef_12 17-07-2011 98 29   Download

 • Bài báo giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng truy nhập quang thụ động Ethrnet 10 Gigabit theo tiêu chuẩn ieee Std 802.3av TM - 2009 với vai trò là công nghệ mạng truy nhập kế tiếp tốc độ cao có khả năng hỗ trợ cả tốc độ đối xứng hai hướng 10 Gbit/s và không đối xứng 10 Gbits/s đường lên và 1 Gbit/s đường xuống, trong khi vẫn duy trì tính tương thích ngược với các thiết bị Epon đã được triển khai.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 30 2   Download

 • Mục đích của bài giảng Chương 7: Các kiến trúc mạng là nhằm giúp cho các bạn hiểu được kiến trúc của một số mạng chính như 10 Mbps Ethernet, 100 Mbps Ethernet, Gigabit Ethernet, token ring, AppleTalk, FDDI và ATM; các chuẩn dùng trong các kiến trúc mạng.

  ppt60p cocacola_06 04-11-2015 65 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn ethernet 10 gigabit
p_strCode=chuanethernet10gigabit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản