intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn mực pháp lý của wto

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chuẩn mực pháp lý của wto
 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các quy định trong Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) của WTO và phân tích các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam, từ đó đề xuất phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam.

  pdf90p badbuddy08 16-03-2022 14 3   Download

 • Bài viết đưa ra các nhận định về: toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ hội và thách thức khi hội nhập, nhìn lại hai năm và tác động của việc gia nhập WTO, phương pháp để các doanh nghiệp vươn lên trụ vững trong môi trường cạnh tranh,... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.

  pdf16p dtphuongg 16-08-2018 103 15   Download

 • Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Điều đó cũng có nghĩa khung pháp lý về sở hữu trí tuệ (SHTT) của chúng ta đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu mà tổ chức này đề ra. Pháp luật về SHTT của Việt Nam đã có những bước tiến khá mạnh như vậy thì việc đào tạo nhân lực về SHTT của Việt Nam cần được coi trọng và có biện pháp thúc đẩy đúng mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tathimu66 23-01-2017 58 3   Download

 • Tháng 11/2006, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức to lớn. Đó là sức ép cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang gia nhập vào sân chơi chung, nơi mà sự cạnh tranh công bằng là luật chơi. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh là nhiệm vụ mang tính cấp bách và sống còn của doanh nghiệp. Một...

  pdf79p bidao13 19-07-2012 176 45   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tài chính hợp nhất: lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf128p bidao13 19-07-2012 262 103   Download

 • Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mang lại cho Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế. Trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, rà soát hệ thống pháp luật và chính sách để ban hành mới, bổ sung, sửa đổi theo chuẩn mực pháp lý của WTO và thông lệ quốc tế. ...

  pdf128p matbuon_266 17-07-2012 159 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn mực pháp lý của wto
p_strCode=chuanmucphaplycuawto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2