Chứng chỉ microsoft mcdba

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chứng chỉ microsoft mcdba
  • trong mô hình. Các lớp cao hơn yêu cầu dịch vụ từ các lớp thấp hơn, và lớp dưới cung cấp các dịch vụ lớp cao hơn. B. cùng lớp tương tác xảy ra trên nhiều máy tính. Các chức năng được định nghĩa bởi lớp đó thường cần phải được thực hiện bằng nhiều máy tính, ví dụ, người gửi thiết lập một số thứ tự cho một phân đoạn, và người nhận nhận được thừa nhận của phân khúc đó.

    pdf67p meogiay 09-11-2011 86 29   Download

  • Tham khảo sách 'creating web parts for digital dashboards classroom setup guide', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf54p trungha 03-09-2009 58 9   Download

  • Tham khảo sách '640-801 cisco® certified network associate (ccna®)', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf495p 0984272663 27-04-2011 70 20   Download

Đồng bộ tài khoản