Chương trình debian

Xem 1-6 trên 6 kết quả Chương trình debian
 • Tài liệu này báo người dùng bản phát hành Debian GNU/Linux biết về những thay đổi chính trong phiên bản 5.0 (tên mã « lenny »).  Ghi chú Phát hành thì cung cấp thông tin về cách nâng cấp an toàn từ bản phát hành 4.0 (tên mã « etch ») lên bản phát hành hiện thời, và cho người dùng biết về các vấn đề được biết có thể gặp trong quá trình đó. 

  pdf55p minhnguyen 17-06-2009 113 32   Download

 • Quản Trị Mạng - Mailman là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý danh sách gửi thư, nó có thể được sử dụng trong việc quản lý những cuộc thảo luận email và danh sách các bản tin. Với đặc điểm là được tích hợp với các trang web, giúp người dùng dễ quản lý tài khoản của mình, tự động xử lý thư vị trả lại, lọc nội dung, thư rác... Do đó Mailman hiện là một chương trình quản lý danh sách thư phổ biến nhất và được dùng rộng rãi nhất...

  pdf7p abcdef_46 04-11-2011 53 12   Download

 • Chương 4: Làm việc với các tập tin Các lệnh liên quan để thay đổi bài tập nhóm và mật khẩu bao gồm newgrp và gpasswd, cũng như các tập tin / etc / gshadow. Vượt qua các hệ thống tập tin Các lệnh cơ bản để thay đổi thư mục (CD), kiểm tra thư mục hiện hành (pwd) và liệt kê nội dung thư mục (ls) cũng được biết đến cho người sử dụng vỏ thậm chí thường.

  pdf35p myngoc2 08-09-2011 35 6   Download

 • Đầu tiên là để cung cấp cho mỗi tên miền ảo một địa chỉ IP trong các máy chủ tên miền (DNS) và gán địa chỉ IP cho máy Linux. (Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc thêm một địa chỉ IP cho máy tính trong chương 5) Đối với sử dụng Internet, các tên miền và số IP phải được đăng ký và thực tế. chiếm

  pdf65p banhbeo1 03-11-2011 34 2   Download

 • Tomcat là một Java Servlet thi hành các ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java thuần túy để thực thi các chương trình lệnh viết bằng ngôn ngữ Java. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp các bạn có thể quản lý các cài đặt Tomcat của mình và triển khai những ứng dụng web một cách lặp đi lặp lại với Rex.

  pdf9p phungnguyet_123 23-02-2013 48 13   Download

 • Hôm nay Ubuntronics (blog tôi khuyên bạn nên đến thăm), tôi thấy các bài sau đây mà tôi ghi lại nguyên văn: Nếu bạn muốn biết làm thế nào miễn phí bạn chỉ cần cài đặt Vrms (Virtual Richard M. Stallman) một chương trình phân tích tập hợp các gói cài đặt trên một hệ thống dựa trên Debian và các chương trình mà không phải là miễn phí. Nói chung, những gói này là những người thuộc

  pdf10p kimku18 10-10-2011 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản