intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình gnu manipulation program

Xem 1-1 trên 1 kết quả Chương trình gnu manipulation program
  • GTK ban đầu được thiết kế và được sử dụng trong chương trình GNU Manipulation Program (GIMP) như là một chương trình thay thế cho bộ công cụ Motif...

    ppt12p kitepro 12-04-2011 340 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình gnu manipulation program
p_strCode=chuongtrinhgnumanipulationprogram

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2