intTypePromotion=1

Chương trình ngắt int

Xem 1-7 trên 7 kết quả Chương trình ngắt int
 • Trong giới hạn đề tài, đó là trình bày về biến cục bộ mà nên tôi chỉ trình bày về chương trình con SUB ( subroutine), chương trình chứa các biến cục bộ, cũng như giới thiệu về bảng biến cục bộ. Để giúp người đọc rõ hơn, tôi xin trình bày thêm phần biến toàn cục. Trong những chương trình nhỏ, bạn có thể sử dụng chương trình chính OB1 để lập trình mà không cần chương trình con.

  doc21p qthang100389 05-09-2012 215 98   Download

 • Những lệnh không thực hiện được trong chương trình xử lý ngắt. Lệnh INT chỉ có thể là lệnh bắt đầu của chương trình xử lý ngắt.

  pdf13p phuochau18 20-05-2011 55 16   Download

 • Bộ vi xử lý (P) Z80 là một P 8 bit, có khả năng truy xuất 64KB bộ nhớ, có nhiều kiểu ngắt. Tần số xung clock tối Các chương trình phục vụ các ngắt INT mode 0 để thực hiện các chức năng: Settime, Hottime và Skiptime.Xử lý bàn phím và hiển thị để người sử dụng giao tiếp với Hệ Thống. Trên đây là giải pháp kỹ thuật mà người viết chọn để thiết kế Hệ Thống.

  pdf9p phuoctam37 11-07-2011 50 6   Download

 • Các chương trình phục vụ các ngắt INT mode 0 để thực hiện các chức năng: Settime, Hottime và Skiptime. _ Xử lý bàn phím và hiển thị để người sử dụng giao tiếp với Hệ Thống. Trên đây là giải pháp kỹ thuật mà người viết chọn để thiết kế Hệ Thống. V- NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA HỆ THỐNG BÁO GIỜ TỰ ĐỘNG: Bộ vi xử lý (P) Z80 là một P 8 bit, có khả năng truy xuất 64KB bộ nhớ, có nhiều kiểu ngắt. Tần số xung clock tối đa 2.5MHz (họ Z80 CPU)....

  pdf9p phuoctam44 26-07-2011 55 4   Download

 • Chöông 7: Quản lyù vaø xöû lyù ñóa, thö muïc vaø taäp tin Một số chức năng quản lý ổ đĩa INT – Với ngắt 21h * Số hiệu hàm: 0Dh – Reset ổ đĩa Trong một điều kiện làm việc, nếu trong quá trình xử lý các tập tin/chương trình bị lỗ Reset lại đĩa để xóa vùng đệm của tập tin Thao tác Thanh ghi Vào AH Giá trị 0Dh Điều kiện Ví dụ: MOV INT AH,0Dh 21h Chöông 7: Quản lyù vaø xöû lyù ñóa, thö muïc vaø taäp tin Một số chức năng quản lý ổ đĩa INT – Với ngắt 21h...

  pdf22p robowonder 17-06-2011 78 13   Download

 • Chương trình Skiptime tương tự như Hottime phục vụ 3 chức năng về Skiptime : Xem Skiptime có trong bảng, xoá Skiptime và đặt Skiptime. Chương trình sẽ được đặt tại địa chỉ 0028h trong vùng nhớ để phục vụ cho ngắt INT mode 0. Về hoạt động hoàn toàn giống chương trình Hottime nhưng Skiptime không cần đặt mã chuông , địa chỉ đầu bảng Skiptime là 1028h và mỗi Skiptime có 2 byte. Lưu đồ tổng quát hoàn toàn giống như lưu đồ tổng quát của chương trình Hottime....

  pdf17p chungtinh_viem 22-08-2010 65 7   Download

 • Thiết kế hệ thống đếm sản phẩm gồm 2 LED 7 đoạn hiển thị SS (trong đó SS: số lượng sản phẩm). • Yêu cầu: o Chọn tần số dao động thạch anh là 4MHz. o Phải sử dụng ngắt để đếm sản phẩm. o Sử dụng nút nhấn để giả lập xung đếm sản phẩm (phải kết nối với ngõ vào điều khiển ngắt INT). o Giá trị mặc định 00 (số lượng sản phẩm nằm trong khoảng 00 – 99). o Tự chọn phương pháp kết nối hệ thống sau cho có thể chạy trên mô hình.

  pdf0p vanhieukty2k 23-08-2012 211 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chương trình ngắt int
p_strCode=chuongtrinhngatint

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản