Cluster file system

Xem 1-5 trên 5 kết quả Cluster file system
 • GlusterFS is a Cluster File System that aggregates multiple storage bricks over InfiniBand RDMA into one large parallel network file system. GlusterFS is MORE than making data available over a network or the organization of data on disk storage…. GlusterFS allows scaling of capacity and I/O using industry standard inexpensive modules!

  pdf28p hanguyen 07-07-2009 223 73   Download

 • Là một hệ thống quản lý tập tin phân tán (DFS) được phát triển bởi Google. Được thiết kế để cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu hiệu quả và tin cậy dựa trên việc sử dụng một hệ thống cluster lớn của các commodity hardware.

  pdf32p xuka_12 12-12-2013 86 15   Download

 • Lí do là: với kích thước cluster nhỏ, các file sẽ bao gồm nhiều cluster hơn và do đó việc đọc ghi sẽ lâu hơn. Chẳng hạn trong hệ thống có kích thước cluster là 16KB, một file ảnh 320KB sẽ bao gồm 20 cluster, việc mở file này sẽ phải thực hiện 20 lần thao tác đọc cluster. Nhưng nếu kích thước cluster là 2KB thì file đó sẽ bao gồm 160 cluster và việc mở file sẽ phải thực hiện tới 160 lần thao tác đọc cluster.

  ppt47p chipitpro 17-05-2011 241 105   Download

 • Database Management Systems: Chapter 2 - Indexing Structures for Files present about Types of Single-level Ordered Indexes (Primary Indexes, Clustering Indexes, Secondary Indexes); Multilevel Indexes; Dynamic Multilevel Indexes Using B-Trees and B+-Trees; Indexes on Multiple Keys.

  ppt26p cocacola_10 08-12-2015 15 3   Download

 • 450 servers cluster witness file shares, 357 clusters, 355 failback, 357 failover, 357 failover clustering, 354-357 generic cluster resources, 357 LUNs (logical unit numbers), 357 nodes, 355 passive nodes, 356 service groups, 356 shared storage, 357 virtual cluster servers, 356 clusters adding storage to, 370-371 failover clusters, 363-382 consolidation, virtualization, 11-12 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servers, virtualization, 12 DNS (domain name system) servers, 351 functionality, checking, 187-188 host managers, managing, 206-207 host servers, 151-152 administering, 152-...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản