Cnpm vũ thị hương giang

Xem 1-5 trên 5 kết quả Cnpm vũ thị hương giang
 • Quản lý dự án là áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án. (PMBOK)

  pdf25p hi67_hi68 28-11-2011 186 43   Download

 • Khái niệm kiểm thử Là mấu chốt của đảm bảo chất lượng phần mềm Là tiến trình (và là nghệ thuật) nhằm phát hiện lỗi bằng việc xem xét lại đặc tả, thiết kế và mã nguồn. Kiểm thử thành công là phát hiện ra lỗi; kiểm thử không phát hiện ra lỗ

  pdf27p hi67_hi68 28-11-2011 79 29   Download

 • Các đặc tính của hệ thống hay sản phẩm do khách hàng-người sử dụng phần mềm-nêu ra nhằm xác định được phần mềm đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng- người sử dụng phần mềm

  pdf21p hi67_hi68 28-11-2011 76 13   Download

 • Là thiết kế cấu hình phần cứng và cấu trúc phần mềm để có được hệ thống thõa mãn như yêu cầu đề ra

  pdf23p hi67_hi68 28-11-2011 51 8   Download

 • 1. Năng suất (Productivity) • Năng suất là số đơn vị đầu ra trên số giờ làm việc • Trong SE, năng suất có thể ước lượng bởi một số thuộc tính chia cho tổng số nỗ lực để phát triển: – Số đo kích thước (thí dụ số dòng lệnh) – Số đo chức năng (số chức năng tạo ra trên 1 khoảng thời gian ) SE-VI.2 1 11/1/2011 2. Các kỹ thuật ước lượng (Estimation Techniques) • Mô hình chi phí thuật toán: sử dụng các thông tin có...

  pdf15p hi67_hi68 28-11-2011 53 8   Download

Đồng bộ tài khoản