intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tự khai

Xem 1-20 trên 2260 kết quả Cơ chế tự khai
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai - tự nộp thuế trên địa bàn tỉnh phú yên', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p matbuon_266 19-07-2012 288 80   Download

 • Việt Nam đã và đang thực hiện cơ chế quản lý thuế mới, người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế với chủ trương tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân. Cơ chế này được thực hiện thí điểm vào những năm 2002, 2003, và được áp dụng rộng rãi từ năm 2006, từ sau khi Luật Quản lý thuế ra đời.

  pdf10p vanhoatl 29-07-2013 52 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại Chi cục thuế Thành phố Lai Châu. Trên cơ sở đó, tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp trên địa bàn, góp phần nâng cao công tác thu thuế tại chi cục thuế thành phố Lai Châu và phát triển kinh tế địa phương.

  pdf100p capheviahe30 04-04-2021 12 1   Download

 • Hiện nay nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển, thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài , mở rộng được thị trường, được đối xử bình đẳng trên trường quốc tế. Để quá trình hội nhập được nhanh chóng Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành sửa đổi, hoàn thiện và xây dựng thêm nhiều hệ thống luật mới , cải cách nền hành chính nhà nước… Cải cách hành chính thuế là...

  pdf34p nhattruong 16-07-2009 698 258   Download

 • Hiện nay nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển, thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài , mở rộng được thị trường, được đối xử bình đẳng trên trường quốc tế.

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 238 100   Download

 • Như chúng ta đã biết, thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Thuế có sự điều tiết, chia sẻ và công bằng giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp, đồng thời nói lên sức mạnh tự chủ về tài chính của một quốc gia. Từ năm 1/7/2007, thực hiện theo Luật quản lý thuế được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, cơ chế tự khai tự nộp thuế đã được áp dụng rộng rãi trên khắp cả nước, trong đó có địa...

  doc17p ngocanhtienduc 30-04-2013 111 26   Download

 • Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu, tuy nhiên để phát huy cơ chế này cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa… Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 67 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tăng cường phân tích báo cáo tài chinh khi thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 74 8   Download

 • Bài viết Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới trình bày: Thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 56 5   Download

 • Bài viết phân tích những thuận lợi và khó khăn trong bước đầu thí điểm triển khai cơ chế tự chủ tại Đại học Kinh tế quốc dân – một trong các trường đại học công lập đầu ngành, trọng điểm ở Việt Nam về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Qua đó, bài viết đề xuất các giải pháp có tính khái quát để khai thác thuận lợi và khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ theo xu hướng tạo chuyển biến căn bản về giáo dục, đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 71 3   Download

 • Để nắm bắt tình hình thực tế triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), tác giả đã tiến hành nghiên cứu hiện trạng ở một số tỉnh ở Việt Nam nhằm đưa ra được những kết quả tích cực cũng như những hạn chế khi thực hiện cơ chế tự chủ ở các ĐVSNCL, từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế tự chủ.

  pdf11p vichoji2711 04-05-2020 21 3   Download

 • Mục tiêu của luận văn là dựa trên nguyên lý về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, luận văn phân tích thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Chỉ rõ những bất cập trong việc thực hiện cơ chế tự chủ của Bệnh viện. Từ đó dề xuất những giải pháp để Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai thực hiện cơ chế tự chủ một cách có hiệu quả.

  pdf127p ocxaodua999 13-04-2021 9 3   Download

 • Đại học Tài chính – Marketing là trường đại học đầu tiên trực thuộc Bộ Tài chính được giao thí điểm thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2017. Sau một thời gian triển khai cơ chế tự chủ, đến nay Đại học Tài chính – Marketing đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong đào tạo.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 32 0   Download

 • Ngày 23/9/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động sang cơ chế tự chủ của 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Tĩnh1. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đã cho thấy hiệu quả và hướng đi phù hợp. Bài viết điểm lại quá trình triển khai và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Qua đó giúp cho các đơn vị đang và sẽ chuyển đổi của Hà Tĩnh nói riêng, các tỉnh/thành phố khác trên cả nước nói chung có thể nghiên cứu, học tập để thực hiện chuyển đổi thành công.

  pdf3p nguyenminhlong19 04-05-2020 19 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên nguyên lý về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, luận văn phân tích thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Chỉ rõ những bất cập trong việc thực hiện cơ chế tự chủ của Bệnh viện. Từ đó đề xuất những giải pháp để Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai thực hiện cơ chế tự chủ một cách có hiệu quả.

  pdf26p ocxaodua999 13-04-2021 2 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tăng cường phân tích báo cáo tài chính với cơ chế tự khai, tự nộp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p hamdocsach08 26-12-2010 62 8   Download

 • Bài viết này nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề TCTCTN; phân tích những thành công và chưa thành công, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi và từ đó đề xuất một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của các tổ chức dịch vụ kỹ thuật công (DVKTC) trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TĐC) sang cơ chế TCTCTN theo tinh thần của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 115).

  pdf15p jangni6 07-05-2018 38 1   Download

 • Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt động hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nền sản xuất hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù. Thanh tra, kiểm tra thuế trong thời gian qua không chỉ có những đóng góp đáng kể vào chống thất thu thuế mà còn nhằm đảm bảo công bằng, động viên đối với các chủ thể kinh tế phát huy nguồn lực...

  pdf90p bidao13 17-07-2012 251 106   Download

 • I. Mục tiêu - Học sinh phát biểu được khái niệm gen , mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc - Trình bày được các chức năng của a xit nucleic, đặc điểm của sự mã hoá thông tin di truyền trong a xit nucleic , lí gi ải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba - Trình bày được thời điểm , diễn biến , kết quả, ý nghĩa của cơ chế tự sao của ADN II.Thiết bị dạy học - Hình 1.1 , bảng 1 mã di truyền SGK - Sơ đồ cơ chế tự nhân đôi của ADN -...

  doc123p tit992 23-02-2011 340 55   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện để tìm hiểu thêm về cơ chế tự chủ tài chính đảm bảo một phần chi phí tại đơn vị sự nghiệp giáo dục; thông qua việc áp dụng cơ chế này sẽ nhận thấy ưu điểm của cơ chế đó là tăng thu tiết kiệm chi, được xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động nguồn thu tài chính của đơn vị, tích cực khai thác nguồn thu sự nghiệp đảm bảo chi tiêu có hiệu quả để tăng nguồn thu nhập cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p longnguyentran000 30-12-2016 223 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
207 tài liệu
1044 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tự khai
p_strCode=cochetukhai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2