intTypePromotion=4
ADSENSE

Comparing world steel standards

Xem 1-20 trên 21 kết quả Comparing world steel standards
 • handbook of comparative world steel standards has contents: introduction to comparing world steel standards, carbon and alloy steels for general use, structural steel plates, pressure vessel steel plates, steel tubes and pipes, steel forgings,...and other contents.

  pdf840p minhdinhhtl12 15-05-2017 61 19   Download

 • Tài liệu có nội dung giới thiệu, đối chiếu, so sánh tính chất cơ lý, thành phần hóa học của các chủng loại thép theo các tiêu chuẩn thông nhất nhất trên thế giới. Tài liệu rất hữu ích cho kỹ sư thiết kế kết cấu thép và nhân viên mua sắm vật tư sắt thép.

  pdf0p tramy115 29-07-2014 54 8   Download

 • Third Edition - John E.Bringas, Editor

  pdf0p lncknamphat 03-03-2010 218 123   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p 18102417 27-11-2011 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 38 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 55 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 58 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 75 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 101 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 96 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 61 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 44 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 41 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 99 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 38 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 92 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 18102417 27-11-2011 63 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 74 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of comparative world steel standards part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 18102417 27-11-2011 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Comparing world steel standards
p_strCode=comparingworldsteelstandards

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2