Công cụ phân tích rna

Xem 1-4 trên 4 kết quả Công cụ phân tích rna
 • Đối với nhau theo một thứ tự tuyến tính bất kỳ (poly-peptide chains)... nhanh và mạnh thế nào, được nối ghép, dịch chuyển, và. thay đổi nhanh thế nào, etc.Khai thác dữ liệu trên mạng Internet: Nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm thông tin trên Internet. Giới thiệu về CSDL sinh học lớn trên mạng Internet. Khai khác các phần mềm trực tuyến: Blast (tìm kiếm...

  pdf31p hongle 24-06-2009 756 386   Download

 • Khai thác dữ liệu trên mạng Internet: Nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm thông tin trên Internet. Giới thiệu về CSDL sinh học lớn trên mạng Internet. Khai khác các phần mềm trực tuyến: Blast (tìm kiếm trình tự tương đồng), ORFfinder (tìm khung đọc mở) của NCBI.

  ppt42p ngovanquang12c3 17-12-2010 305 162   Download

 • Tin Học Sinh Học giao dịch với các thuật toán, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, công nghệ web, trí thông minh nhân tạo và lý thuyết tính toán, thông tin và tính toán mềm, phần mềm kỹ thuật, khai thác dữ liệu, xử lý hình ảnh, mô hình hóa và mô phỏng, xử lý tín hiệu, toán học rời rạc......

  pdf64p thanhthao567 20-12-2011 132 61   Download

 • Bài viết nghiên cứu sử dụng công cụ ức chế gen (RNA silencing) để ức chế sự biểu hiện của hai gen yếu tố phiên mã MG-XLNR của nấm đạo ôn. Phân tích bằng phương pháp Northern đã chỉ ra rằng các mức độ biểu hiện của hai gen này suy giảm với nhiều mức độ khác nhau ở các mẫu đột biến khi so sánh với đối chứng.

  pdf8p jangni2 19-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản