intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác giám sát của Đảng

Xem 1-20 trên 126 kết quả Công tác giám sát của Đảng
 • Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Tăng cường hoạt động công tác giám sát của Đảng do đồng chí Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên. Phần 1 của tài liệu trình bày khái quát cơ sở lý luận về công tác giám sát, tập trung đi sâu vào thực trạng của công tác giám sát của Đảng trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p visasuke2711 02-05-2019 26 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường hoạt động công tác giám sát của Đảng sẽ tiếp tục trình bày một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng trong thời gian tới, định hướng hoàn thiện công tác giám sát của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p visasuke2711 02-05-2019 14 0   Download

 • Để thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ do một số cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn.

  pdf194p viryucha2711 25-04-2019 30 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục trình bày các nội dung về Góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng, nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng, chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf207p viryucha2711 25-04-2019 40 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 2, tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3 trình bày các nội dung về văn bản mới ban hành về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công tác giám sát của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p visasuke2711 02-05-2019 25 2   Download

 • Mục têu nghiên cứu của đề tài "Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay" là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác giám sát trong Đảng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường công tác giám sát trong Đảng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf240p tsmttc_009 26-07-2015 63 25   Download

 • Báo cáo này thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BDVHU ngày 26/02/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy về kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của Đảng năm 2018; Công văn số 53-CV/BDVHU ngày 29/5/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy thông báo lịch kiểm tra giám sát năm 2018; Khối Dân vận Đảng ủy xã Đồng Tâm báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận theo nội dung kiểm tra của Ban Dân vận Huyện ủy.

  doc10p thai160767 25-06-2018 637 17   Download

 • Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1 trình bày việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng ở giai đoạn cách mạng mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p visasuke2711 02-05-2019 23 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục trình bày các nội dung về những văn bản mới ban hành về đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf250p visasuke2711 02-05-2019 29 4   Download

 • Bài giảng chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng với mục tiêu giúp người học nắm được những vấn đề lý luận chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nội dung hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng và đảng viên;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf73p huyenngoc0628 05-11-2015 1131 150   Download

 • Công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu rất đáng khích lệ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trước hết là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Nhà nước và công dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng tính công khai minh bạch của nền tài chính công và tài sản công.

  pdf7p vishikamaru2711 25-04-2020 9 0   Download

 •  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vị trí, quan điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp KTGS, nghiệp vụ công tác KTGS của tổ chức cơ sở Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt60p doinhugiobay_05 01-12-2015 293 86   Download

 • Phần 5 trình bày các nội dung trong công tác tư vấn giám sát xây dựng. Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về: Quá trình hình thành nghề tư vấn, khái niệm về tư vấn, vai trò của tư vấn, các loại hình tư vấn, kỹ sư tư vấn xây dựng,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf44p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 131 47   Download

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần II: Nhiệm vụ của công tác giám sát thi công lắp đặt thiết bị, nội dung công tác giám sát lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng, giới thiệu các nội dung chính: giám sát và quản lý về chất lượng thi công, giám sát và quản lý về khối lượng thi công, giám sát và quản lý về tiến độ thi công, giám sát và quản lý về vệ sinh môi trường,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf24p luungoc91 06-04-2014 125 37   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Ứng dụng Webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm" đó là nhằm đề xuất một kênh thông tin bản đồ về bệnh truyền nhiễm hỗ trợ cho công tác giám sát bệnh truyền nhiễm của các đơn vị chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi diễn biến của các bệnh dịch đang bùng phát. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf56p hanh_tv26 05-04-2019 66 8   Download

 • Chương trình số 04-CTr/ĐU, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, căn cứ Kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

   

  doc4p nguyenngoc_tran 14-09-2015 54 4   Download

 • Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải luôn song hành với thi hành kỷ luật. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.

  pdf6p viputrajaya2711 18-06-2020 27 3   Download

 • Đảng nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng - Hỏi và đáp: Phần 1 trình bày các câu hỏi có lời giải đáp về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p visasuke2711 02-05-2019 18 1   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích khía cạnh thu nhập - chi tiêu của hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương từ số liệu khảo sát 900 hộ nghèo và cận nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập của hộ nghèo tại Bình Dương cao hơn mức trung bình của cả nước, dao động ở mức 4,319,707 đồng/tháng tuy nhiên mức thu nhập còn chưa ổn định; hơn 60% hộ cho rằng chi tiêu của họ vẫn còn phải chi trả bằng các nguồn khác.

  pdf8p kethamoi1 20-11-2019 34 1   Download

 • - sự chuyển động theo đúng huớng dọc, không bị lệch ngang ( đo độ lệch tâm) - độ võng đầu mũi dẫn - theo dõi trị số phản lực trên các ụ truợt - độ dịch vị dọc cầu và ngang cầu của các đỉnh trụ - biến dạng của thân các trụ cao trong quá trình đẩy dọc ( tại mặt cắt đỉnh bệ ) - tóc độ di chuyển dọc của dầm - diễn biến của độ mở rộng các vết nứt ( nếu có) - ứng suất trong các cáp nối tạm thời giữa mũi dẫn...

  pdf8p ctnhukieu3 30-04-2011 212 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác giám sát của Đảng
p_strCode=congtacgiamsatcuadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2