Đặc tả uml security

Xem 1-1 trên 1 kết quả Đặc tả uml security
  • Khóa luận sẽ tập trung đi vào nghiên cứu các nghiên ngữ sử dụng cho phân tích và thiết kế bảo mật của một hệ thống. Đầu tiên, khóa luận sẽ đi vào nghiên cứu các vấn đề nảy sinh khi phân tích thiết kế bảo mật cho một hệ thống và các phương pháp tiếp cận để phân tích thiết kế bảo mật. Sau đó, khóa luận sẽ nghiên cứu các nền tảng cơ sở mà phương pháp tiếp cận đó được phát triển lên.

    pdf73p truongnghen 30-08-2012 121 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đặc tả uml security
p_strCode=dactaumlsecurity

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản