Đăng kí nộp thuế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Đăng kí nộp thuế
 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân của ThS. Nguyễn Chi Mai được chia làm 3 phần gồm có các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, các khoản TN được miễn thuế, giảm thuế, kì tính thuế, hoàn thuế, giảm trừ gia cảnh, đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập từ kinh doanh, đăng ký, khấu trừ, khai, quyết toán thuế thu nhập tiền lương tiền công.

  ppt33p muadongcotuyet 04-04-2014 195 99   Download

 • Công văn số 1641/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc đăng kí, kê khai, nộp thuế

  pdf1p huathao 16-08-2009 48 4   Download

 • Việt Nam đã và đang thực hiện cơ chế quản lý thuế mới, người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế với chủ trương tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân. Cơ chế này được thực hiện thí điểm vào những năm 2002, 2003, và được áp dụng rộng rãi từ năm 2006, từ sau khi Luật Quản lý thuế ra đời.

  pdf10p maichi08 27-12-2010 29 5   Download

 • Việt Nam đã và đang thực hiện cơ chế quản lý thuế mới, người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế với chủ trương tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân.

  pdf13p hamdocsach08 26-12-2010 29 4   Download

 • Có TK 1011, 1031… Đồng thời: Khi nhận TS về ngân hàng Nợ TK 951 Tài sản cho thuê tài chính đang quản lý tại TCTD 3. Khi ngân hàng bàn giao TS cho thuê tài chính cho khách hàng a. Bàn giao TS cho thuê Nợ TK 2311, 2321 Giá trị TS theo hợp đồng Nợ TK 369 Thuế GTGT phải thu của khách hàng Có TK 385, 386 Giá mua TS Có TK 4531 Thuế GTGT phải nộp Có TK 709 Chênh lệch gía mua

  pdf6p marc222 10-08-2011 40 2   Download

Đồng bộ tài khoản