intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa lý địa phương

Xem 1-20 trên 9947 kết quả Địa lý địa phương
 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" là đề xuất phương hướng và Giải pháp pháp để hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về khai thác TNDL tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

  pdf101p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác ngân sách xã, phường, thị trấn; phân tích thực trạng công tác kế toán ngân sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

  pdf134p unforgottennight04 14-09-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum" nghiên cứu vận dụng trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi đầu tư XDCB trong chi NSNN tại huyện Tu Mơ Rông, từ đó, đề xuất những giải pháp và hướng khắc phục, hoàn thiện công tác chi đầu tư trong chi NSNN tại địa phương.

  pdf107p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Phân vùng văn hóa ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa như: Về vùng "thể loại" văn hóa; Sự phân bố địa lý và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở của các tộc người; Loại hình bữa ăn truyền thống và sự phân bố của nó trong các tộc người; Các sắc thái địa phương và tộc người của trang phục; Loại quan tài thân cây khoét rỗng và không gian phân bố của nó; Thuyền bè truyền thống Việt Nam; Sử thi, hiện tượng tiêu biểu của vùng văn hóa Tây Nguyên; Thống nhất - đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam.

  pdf158p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 35 1   Download

 • Giáo trình "Bản đồ địa hình" được soạn thảo cho sinh viên đại học chuyên ngành bản đồ, trắc địa, địa chính và địa lý. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về những vấn đề chung của bản đồ địa hình; cơ sở toán học của bản đồ địa hình; nội dung và hệ thống ký hiệu của bản đồ địa hình; tổng quát hóa các yếu tố nội dung cơ bản của bản đồ địa hình và phương pháp thể hiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf154p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu bản đồ học" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: bản đồ học và bản đồ địa lý; cơ sở toán học của bản đồ; ký hiệu bản đồ và các phương pháp biểu hiện bản đồ, ghi chú trên bản đồ; khái quát hóa bản đồ; phân loại các dạng và các loại bản đồ địa lý atlat;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf220p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bản đồ học" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: khái quát các bản đồ và atlat cơ bản phân tích bản đồ; thành lập các bản đồ địa lý; sử dụng bản đồ làm phương tiện nghiên cứu; tóm tắt lịch sử bản đồ học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p lacvuchi 09-09-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Bản đồ địa hình" được soạn thảo cho sinh viên đại học chuyên ngành bản đồ, trắc địa, địa chính và địa lý. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về phương pháp thành lập và biên tập bản đồ địa hình; hiện chỉnh bản đồ địa hình; ứng dụng công nghệ tin học trong thành lập bản đồ địa hình; các bài tập và hướng dẫn thực hiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p lacvuchi 09-09-2022 2 0   Download

 • Giáo trình "Trắc địa" được kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: những kiến thức cơ bản của trắc địa; lý thuyết về sai số trong đo đạc; đo góc; đo chiều dài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p lacvuchi 09-09-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Trắc địa" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: đo độ cao; lưới khống chế mặt bằng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết và thành lập bình đồ (bản đồ); sử dụng bình đồ (bản đồ);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Autocad (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: cài đặt phần mềm AutoCad; hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm; các thiết lập bản vẽ cơ bản; các lệnh hiệu chỉnh tạo hình; các lệnh biến đổi và sao chép hình; quản lý bản vẽ theo lớp và màu; hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra và quản lý các tài khoản người dùng; Tìm hiểu các quyền hạn và quyền truy cập của người dùng; Việc tạo ra các chính sách nhóm; Làm việc với các roaming user profile;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf539p viastonmartin 08-09-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Địa vật lý" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực của trái đất; Dị thường trọng lực và các loại hiệu chỉnh; Nghiên cứu cấu trúc sâu của trái đất bằng dị thường trọng lực; Hình thể trái đất xác định bằng trọng lực; Bài toán thuận của trọng lực thăm dò;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf144p vihennessey 08-09-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa vật lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biến đổi trường trọng lực; Biến đổi trường bằng phương pháp phổ; Biến thiên trọng lực và địa triều; Phương pháp đo và máy đo trọng lực; Công tác khảo sát trọng lực ngoài thực địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p vihennessey 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Trắc địa" được biên soạn dành cho học sinh các ngành Công trình, Thủy lợi tổng hợp, Thủy nông và Cấp thoát nước. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho người học những nội dung về: trắc địa phổ thông; những kiến thức cơ bản về trắc địa - trái đất và bản đồ - bình đồ; đo góc; đo dài; đo cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p lacvuchi 09-09-2022 14 1   Download

 • Giáo trình "Trắc địa ảnh viễn thám" có kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: khái niệm phương pháp đo ảnh; cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh; những tính chất hình học cơ bản của bản đo trong chụp ảnh hàng không; nguyên lý nhìn và đo lập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p lacvuchi 09-09-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Trắc địa ảnh viễn thám" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: đoán đọc và điều vẽ ảnh; công nghệ thành lập bản đồ bằng phương pháp ảnh đơn; những khái niệm cơ bản về ảnh vệ tinh; lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p lacvuchi 09-09-2022 16 1   Download

 • Giáo trình "Xử lý số liệu trắc địa" do PGS.TS Đặng Nam Chinh chủ biên được chia thành 2 phần. Phần 1 trình bày những nội dung về: bình sai trong trắc địa; tính kiểm tra kết quả đo; trọng số trị đo trong bình sai; bình sai theo phương pháp gián tiếp; bình sai gián tiếp kèm điều kiện và bình sai điều kiện kèm ẩn số; khái lược về bình sai lưới tự do; khái lược về bình sai truy hồi; phân tích kết quả bình sai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p lacvuchi 09-09-2022 24 1   Download

 • Luận án "Vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ" nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

  pdf253p bakerboys10 07-09-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Địa lý địa phương
p_strCode=dialydiaphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2