intTypePromotion=3

Dien bien basin

Xem 1-2 trên 2 kết quả Dien bien basin
  • The Dien Bien basin in the Northwest of Vietnam is the largest one of the pull-apart basins related to the Dien Bien - Lai Chau fault zone. This basin, orientated from the north to the south, is 21km long, 6-8km wide and rhomboidal in shape. The process of forming this basin is related closely to the activities of the Dien Bien - Lai Chau fault zone in Neotectonic time. On analyzing information concerning the kinematics of the Dien Bien - Lai Chau fault zone, the geological structure and the sediments of the basin, we suppose that the Dien...

    pdf4p dem_thanh 22-12-2012 21 3   Download

  • Ước tính luồng bề mặt không gian phân phối trong một sa mạc Great Basin bán khô hạn bằng cách sử dụng các dữ liệu nhiệt Landsat TM Các phép đo trên mặt đất của các quá trình thủy văn và micrometeorologic bây giờ đã có đối với nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và Châu Âu, trên một cơ sở gần thường xuyên.

    pdf27p hoakimthienduong 21-12-2011 39 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dien bien basin
p_strCode=dienbienbasin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản