intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điện nhà máy

Xem 1-20 trên 5075 kết quả Điện nhà máy
 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 1: Tổng quan về nhà máy điện và trạm điện. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: sơ lược về hệ thống điện; nhà máy nhiệt điện hơi nước; nhà máy nhiệt điện tuabin khí; nhà máy thủy điện; nhà máy điện hạt nhân; nhà máy điện sử dụng năng lượng gió; nhà máy điện mặt trời; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện sử dụng năng lượng sóng biển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 2: Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mạng điện ba pha trung tính cách điện với đất; mạng điện ba pha trung tính trực tiếp nối đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p mothuahoa 04-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 3: Dòng điện làm việc tính toán lâu dài. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mạch máy phát điện và máy bù đồng bộ; máy biến áp điện lực; mạch máy biến áp điện lực; mạch đường dây; thanh góp của trạm biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 4: Lực động điện và ổn định động. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thiết bị hư hỏng do lực động điện; lực tác động giữa hai thanh dẫn; lực tác động giữa hai thanh dẫn nhỏ mang điện đặt song song; lực động điện trong hệ thống điện ba pha;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 5: Phát nóng và ổn định nhiệt. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: sự tỏa nhiệt của vật mang điện; phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn; nhiệt độ phát nóng cho phép; tính toán nhiệt của dây dẫn trần đồng nhất trong tình trạng phát nóng lâu dài; dòng điện cho phép của dây dẫn; tính toán nhiệt của dây dẫn trần đồng nhất trong tình trạng ACM phát nóng ngắn hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p mothuahoa 04-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 6: Thanh dẫn, dây dẫn, sứ và cáp điện lực. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thanh dẫn, vật liệu làm thanh dẫn, kiểm tra ổn định nhiệt của thanh dẫn; dây dẫn, chọn dây dẫn mềm, chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra dây dẫn; sứ, chọn sứ đỡ và sứ xuyên; cáp điện, chọn cáp điện lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 7: Máy biến áp điện lực. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện lực; các đặc trưng cơ bản của máy biến áp điện điện lực ải HCM; các thông số của máy biến áp điện lực; sơ đồ và tổ nối dây của các cuộn dây máy biến áp điện lực; các đại lượng đặc trưng của máy biến áp điện lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 8: Khí cụ điện cao áp. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: máy cắt điện, công dụng và các đại lượng đặc trưng của máy cắt; máy cắt điện trung áp; máy cắt điện cao áp; dao cách ly và máy cắt phụ tải trung áp; các điều kiện chọn dao cách ly;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p mothuahoa 04-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 9: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các sơ đồ thanh góp cơ bản; chọn MBA và kháng điện tự dùng; kiểm tra khả năng tự mở máy của các động cơ tự dùng;;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Chế độ làm việc của điểm trung tính cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tổng quan; trung tính không nối đất; trung tính nối đất trực tiếp; trung tính nối đất gián tiếp; tạo trung tính giả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p codabach1016 03-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Kháng điện và chống sét van cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: kháng điện đơn; kháng điện kép; các điều kiện chọn lựa; kháng điện đường dây; kháng điện thanh góp; chống sét van;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Khí cụ đo lường cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: máy biến dòng điện; máy biến điện áp; bội số ổn định động định mức; bội số ổn định nhiệt định mức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Khí cụ đóng cắt cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: máy cắt; dao cách ly; cầu chì; hồ quang điện; cầu chì cao thế; khí cụ đóng cắt hạ thế; điều kiện chọn khí cụ đóng cắt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Máy biến áp - 02 cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: làm mát máy biến áp; phát nóng máy biến áp; sự già cỗi và tuổi thọ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Máy biến áp - 03 cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tổng quan; quá tải bình thường; quá tải sự cố; ứng dụng trong trạm biến áp có 2 cấp điện áp và trạm biến áp có 3 cấp điện áp; bài tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Chế độ làm việc của khí cụ điện cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tổng quan; chế độ làm việc lâu dài; chế độ làm việc ngắn hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Tổng quan (Overview) cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: hệ thống điện (power system – Grid); nhà máy điện (power plant); trạm biến áp (Substation – Transformer); đồ thị phụ tải (Load Chart – Load schedule);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Chuyển đổi số là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Thế giới đang đứng trước tác động của cuộc CMCN 4.0 với nền tảng là công nghệ số, đang chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số, và đối với ngành kho bạc Nhà nước cũng vậy, toàn ngành đang trong tiến trình đi tới kho bạc số vào năm 2030, hệ thống KBNN đã từng bước thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Vậy, những công nghệ nào có thể đáp ứng các yêu cầu trong việc thúc đẩy Kho bạc Nhà nước vươn lên từ Kho bạc điện tử tiến tới trở thành Kho bạc số.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu độ hút nước của vữa sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện. Kết quả cho thấy độ hút nước của vữa tăng lên khi lượng xi măng giảm. Kết quả nghiên cứu là thông tin tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

  pdf10p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu sản xuất gạch không nung sử dụng các chất thải tro bay và tro xỉ của nhà máy nhiệt điện. Kết quả cho thấy, các tính chất cơ gạch không nung cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam tương đương với cường độ chịu nén 7,5 MPa và có thể sản xuất đại trà tham gia chuỗi nhu cầu vật liệu xây dựng không nung.

  pdf9p viellison 06-05-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2