intTypePromotion=1
ADSENSE

Digital quality vision

Xem 1-14 trên 14 kết quả Digital quality vision
 • Visual quality assessment is an interdisciplinary topic that links image/video processing, psychology and physiology. Many engineers are familiar with the image/video processing; transmission networks side of things but not with the perceptual aspects pertaining to quality. Digital Video Quality first introduces the concepts of human vision and visual quality. Based on these, specific video quality metrics are developed and their design is presented. These metrics are then evaluated and used in a number of applications, including image/video compression, transmission and watermarking.

  pdf192p beobobeo 01-08-2012 61 8   Download

 • The superior accuracy and sensitivity of 18F-FDG-PET/CT in comparison to morphological imaging alone leads to an upstaging in up to 30% of lymphoma patients. Novel digital PET/CT scanners might enable to reduce administered tracer activity or scan time duration while maintaining diagnostic performance; this might allow for a higher patient throughput or a reduced radiation exposure, respectively.

  pdf8p vianrose2711 27-04-2021 0 0   Download

 • Welcome to the Canon EOS XSi/450D Digital Field Guide. With the introduction of the XSi/450D, Canon combined the best of its recent technologies into an affordable, digital SLR that is fast, reliable, and produces outstanding image quality. This book is designed to help you master using the camera and to help you get the best images possible from it. From my experience, it’s safe to say that this camera is a very capable tool that enables you to express your creative vision.

  pdf289p tiramisu0908 15-10-2012 62 8   Download

 • Một số phần mở rộng của PDM được khám phá trong chương này. Đầu tiên là việc đánh giá các hiện vật chặn. PDM là kết hợp với một thuật toán để ngăn chặn phân khúc khu vực để dự đoán mức độ nhận thức ngăn chặn sự biến dạng.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 74 7   Download

 • Việc thực hiện dự đoán của số liệu kết quả nhận thức ngăn chặn sự biến dạng (PBDM) được phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thí nghiệm chủ quan trên blockiness. Thứ hai là sự kết hợp của PDM với phân khúc đối tượng.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 60 7   Download

 • Các thay đổi cần thiết của các số liệu được vạch ra, và hiệu suất của các phân khúc PDM hỗ trợ được đánh giá bằng cách sử dụng các chuỗi phân khúc mặt được thực hiện. Cuối cùng, việc bổ sung các thuộc tính đặc biệt liên quan đến chất lượng hình ảnh thay vì chỉ là hình ảnh trung thực được điều tra. Độ sắc nét và colorfulness được xác định giữa các thuộc tính và định lượng thông qua việc xác định trước...

  pdf12p banhbeo4 08-11-2011 48 7   Download

 • Chương 6 điều tra một số các phần mở rộng của các số liệu bóp méo nhận thức. Chúng bao gồm sự sửa đổi của PDM dự đoán các sai lệch về nhận thức ngăn chặn và đối với sự hỗ trợ của phân khúc đối tượng

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 65 6   Download

 • . Hơn nữa, các thuộc tính kháng cáo hình ảnh được tích hợp trong PDM trong các hình thức sắc nét và colorfulness xếp hạng xuất phát từ video. Dữ liệu bổ sung từ các thí nghiệm chủ quan được sử dụng trong từng trường hợp để đánh giá về hiệu suất dự đoán.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 50 6   Download

 • Cuối cùng, Chương 7 kết luận cuốn sách với một triển vọng phát triển đầy hứa hẹn trong lĩnh vực đánh giá chất lượng video. Tầm nhìn Thấy là tin tưởng.Tầm nhìn là quan trọng nhất của các giác quan của chúng ta

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 60 6   Download

 • 80-90% của tất cả các tế bào thần kinh trong bộ não con người được ước tính là có liên quan trong nhận thức trực quan (Young, 1991). Điều này đã được một dấu hiệu của sự phức tạp to lớn của hệ thống thị giác của con người. Các cuộc thảo luận trong chương này là nhất thiết phải giới hạn trong phạm vi và tập trung chủ yếu vào các khía cạnh có liên quan

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 47 6   Download

 • sản xuất bằng cách đi qua các tài liệu tham khảo qua một bộ lọc thấp qua thời gian. Một báo cáo về hiệu suất của các số liệu DVQ được đưa ra bởi Watson et al. (1999). Wolf và Pinson (1999) đã phát triển một thước đo chất lượng video (VQM) sử dụng thông tin tham khảo giảm trong các hình thức của các tính năng ở mức độ thấp được chiết xuất từ các khối không thơi gian của các trình tự.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 55 6   Download

 • Những tính năng này đã được lựa chọn theo kinh nghiệm từ một số ứng cử viên để mang lại sự tương quan tốt nhất với dữ liệu chủ quan. Đầu tiên, ngang và thẳng đứng cạnh các bộ lọc nâng cao được áp dụng để tạo điều kiện tính toán gradient trong giai đoạn khai thác tính năng.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 48 6   Download

 • Các chuỗi kết quả được chia thành các khối không thời gian. Một số các tính năng đo số lượng và định hướng hoạt động trong các khối này sau đó được tính từ gradient độ sáng không gian. Để đo lường sự biến dạng, các tính năng từ các tài liệu tham khảo và trình tự bóp méo được so sánh bằng cách sử dụng một quá trình tương tự như mặt nạ. Số liệu này là một trong những

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 58 6   Download

 • Lubin, J. (1995). Một mô hình phân biệt đối xử trực quan cho thiết kế hệ thống hình ảnh và đánh giá. Trong Peli, E. (ed.), Mô hình Tầm nhìn cho mục tiêu phát hiện và công nhận, trang 245-283, xuất bản Thế giới khoa học. Lubin, J., Fibush, D. (1997). Sarnoff JND tầm nhìn mô hình.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 62 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Digital quality vision
p_strCode=digitalqualityvision

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2