intTypePromotion=1
ADSENSE

Định khoản dự trả lãi hàng tháng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Định khoản dự trả lãi hàng tháng
  •  Một khách hàng A gởi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì LS: 0.71%/tháng.  Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007.

    pdf5p ntgioi120404 09-11-2009 2893 1015   Download

  • TÌNH HUỐNG 1 Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệuthời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản vay này như sau: Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy đủ Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán Ngày 1/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu Trình bày...

    pdf13p tranhuynhvan 04-05-2013 82 19   Download

  • Giá Trị Của Dòng Niên Kim Dòng niên kim là dòng tiền tệ bao gồm các khoản thu bằng nhau xảy ra trong các thời kỳ như nhau. Ví dụ như khoản vay thế chấp $70,000 với lãi suất 14%/12=1.166% có nghĩa là khoản phải trả của bạn là một dòng niên kim trong đó bạn phải trả mỗi tháng $932.22 trong 180 tháng. Trước hết ta điểm qua một số định nghĩa m= số lần tính lãi kép mỗi năm k= số năm tính niên kim n= tổng số kỳ tính lãi kép, n=m x k R= Lãi suất...

    pdf26p cucai_trang 04-06-2010 241 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định khoản dự trả lãi hàng tháng
p_strCode=dinhkhoandutralaihangthang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2