Đối tượng group policy

Xem 1-14 trên 14 kết quả Đối tượng group policy
 • Giám sát hoạt động của Firewall với GPO – Group Policy Object – P.1 .Trên thực tế, hệ thống Windows Firewall có thể trở thành trở ngại lớn nhất đối với người quản trị, nhưng với việc bổ sung đối tượng Group Policy trong hệ điều hành Windows thì quá trình này đã đơn giản hơn rất nhiều. Trong bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để cấu hình, thiết lập Windows Firewall qua Group Policy.

  pdf7p quynho77 14-11-2012 50 11   Download

 • Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các vấn đề liên quan đến GPO có trong Windows Server 2008 - Starter GPO. Với Starter GPO bạn có thể có khả năng lưu các mẫu cơ bản để sử dụng khi tạo mới các đối tượng Group Policy (GPO). Các mẫu này có thể được export sang các môi trường miền khác, cho phép bạn có được khả năng linh hoạt cao. Các phần tiếp theo của bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đến các tính năng mới của Group Policy Management...

  pdf40p ken333 07-06-2012 430 133   Download

 • Với Starter GPO bạn có thể có khả năng lưu các mẫu cơ bản để sử dụng khi tạo mới các đối tượng Group Policy (GPO). Các mẫu này có thể được export sang các môi trường miền khác, cho phép bạn có được khả năng linh hoạt cao. Khi mở GPMC 2.0 bạn có thể sẽ thấy một mục chứa mới (trống rỗng) có tên "Starter GPOs".

  pdf21p minhqui710 10-09-2010 190 98   Download

 • Chương 9 trình bày một số nội dung liên quan đến vấn đề hiện thực và dùng Group Policy trong Windows Server 2003. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Tạo và quản lý các đối tượng Group Policy để điều khiển các thiết lập dektop, bảo mật, các script và tái điều hướng thư mục; quản lý và xử lý sự cố với việc thừa kế Group Policy; cài đặt và quản lý phần mềm dùng Group Policy.

  pdf42p kiepnaybinhyen_03 15-12-2015 24 4   Download

 • Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các vấn đề liên quan đến GPO có trong Windows Server 2008 - Starter GPO. Với Starter GPO bạn có thể có khả năng lưu các mẫu cơ bản để sử dụng khi tạo mới các đối tượng Group Policy (GPO).

  pdf12p nguyen2 06-11-2009 255 102   Download

 • Bạn có thể thiết lập một mối quan hệ nâng cấp giữa các ứng dụng được triển khai trong cùng một GPO bằng cách chọn đối tượng Group Policy hiện hành. Nếu bạn muốn thiết lập một mối quan hệ giữa một gói trong một GPO khác nhau

  pdf75p myngoc8 15-10-2011 42 5   Download

 • Sau khi cấu hình một chính sách SCW, bạn có thể áp dụng các chính sách để các máy chủ, nơi bạn đã cấu hình chính sách. Bạn cũng có thể áp dụng chính sách SCW để các máy tính khác với cấu hình tương tự bằng cách chạy sử dụng công cụ Scwcmd hoặc là trực tiếp áp dụng các chính sách hoặc chuyển đổi chính sách vào một đối tượng Group Policy sau đó có thể được liên kết với OU Domain Controllers. ...

  pdf88p xingau9 08-09-2011 59 6   Download

 • Chúng tôi đã thảo luận một số các thiết lập trong một GPO trong Chương 9. Local Security Settings quản lý giao diện điều khiển ra các thiết lập GPO địa phương dưới Computer Configuration | Windows Settings | Security Settings. Bảng 10-1 cho thấy các loại hàng đầu của đối tượng Group Policy, và các loại thiết lập mà họ cung cấp trong cấu hình máy tính và cây User Configuration.

  pdf29p myngoc4 15-09-2011 32 3   Download

 • Trong một rừng Active Directory, chỉ Enterprise Admins, Domain Admins, và những người đã được phân quyền có thể quản lý các đối tượng trong OU. Bạn phải là thành viên của quản trị doanh nghiệp hoặc quản trị miền

  pdf75p myngoc8 15-10-2011 31 3   Download

 • chọn GPO cụ thể, click Browse, và sau đó sử dụng Browse Một hộp thoại Nhóm đối tượng chính sách để chọn GPO. 6. Theo gói để nâng cấp, chọn gói nâng cấp. Sau đó, bạn có thể chọn một tùy chọn nâng cấp: Triển khai và duy trì Phần mềm Thông qua Group Policy

  pdf75p myngoc8 15-10-2011 38 3   Download

 • Windows Server 2003 cung cấp một số các công cụ và tiện ích để quản lý các đối tượng Group Policy (GPO) mà bạn đã tạo ra. Cá nhân các GPO có thể được quản lý bằng cách sử dụng các lệnh trong Active Directory Users và tiện ích máy tính mà bạn đang khá quen thuộc, cũng như Directory Sites và Dịch vụ đăng.

  pdf85p kimku8 28-10-2011 26 3   Download

 • MODULE 8: TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo và liên kết đối tượng nhóm Tạo Group policy object, sau đó ta mới liên kết đến OU liên hệ Chọn Add/Remove Snap-in Chọn Group Policy Object Editor Click vào nút Browse Click phải vào khoảng trắng chọn New trong trình đơn xổ ra............

  pdf13p yukogaru 28-07-2010 122 70   Download

 • Trong quá trình cài đặt Windows Active Directory cho một Domain Controller, hai Group Policy Object (GPO), tức đối tượng chính sách nhóm được tạo. Các GPO này được đặt tên là Default Domain Controllers Policy và Default Domain Policy. Đầu tiên, tất nhiên chúng ta sẽ hướng đến các máy kiểm soát miền, liên kết với đơn vị tổ chức Domain Controller (OU) nhưng chỉ với OU trong quá trình cài đặt mới Active Directory.

  pdf5p bibocumi28 19-01-2013 28 4   Download

 • Để cập nhật Group Policy trên một đối tượng: gpupdate Theo mặc định, điều này sẽ cập nhật cả người sử dụng, chính sách máy tính trên hệ thống mục tiêu, nhưng các cài đặt chỉ thay đổi. Sử dụng chuyển đổi / force để nộp đơn xin lại tất cả các thiết lập chính sách. Sử dụng /? để biết thêm chi tiết.

  pdf31p kennguyen3 01-11-2011 22 2   Download

Đồng bộ tài khoản