Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu

Xem 1-6 trên 6 kết quả Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu
 • Mẫu đơn dùng đăng ký giao dịch cổ phiếu trái phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

  doc15p lananh 15-07-2009 317 52   Download

 • Mẫu đơn dùng đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

  doc2p lananh 15-07-2009 199 37   Download

 • Mẫu đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Phụ lục số 01 (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

  doc2p lananh 15-07-2009 239 31   Download

 • Nếu được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các qui định về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  doc15p viminh_vcu 02-04-2011 102 9   Download

 • Xét về kênh giao dịch, M&A có thể tồn tại ở các kênh như: Phát hành đại chúng lần đầu (IPO), Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, hợp tác đầu tư với đối tác chiến lược, chuyển nhượng dự án. Xét về đối tượng giao dịch, M&A có thể chia đơn giản thành 2 loại là mua tài sản và trao đổi cổ phiếu. Mua tài sản Mua cổ phiếu Là việc một công ty mua lại toàn bộ Là việc một công ty mua lại Định nghĩa hoặc một phần tài sản của một công phần...

  pdf4p bunmam_1 14-05-2013 34 7   Download

 • Đề thi nghiệp vụ tín dụng - Tổng số câu hỏi: 25 - dạng trắc nghiệm a, b, c. .... Tuy nhiên, mình ko chép kịp mấy câu a, b, c .... 1. Đòn bẩy tài chính gây tác dụng ngược khi nào 2. Trong những nguồn vốn sau, nguồn vốn nào k fải là nguồn vốn chủ: nhận vốn góp liên doanh, phát hành cổ phiếu, lợi nhuận dữ lại, phát hành trái phiếu 3. Đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị trong thời gian bao lâu...

  doc2p jindokatori 13-10-2011 193 100   Download

Đồng bộ tài khoản