Dự án đường liên cảng mép cái - thị vải

Xem 1-3 trên 3 kết quả Dự án đường liên cảng mép cái - thị vải
  • Công văn 1300/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán thuộc Dự án đường liên cảng Mép Cái - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    pdf1p tuyettrang 07-08-2009 57 2   Download

  • Luận văn phân tích lợi ích, chi phí của dự án cầu Phước An, thuộc dự án thành phần trong dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh BR-VT nhằm cung cấp thông tin về tính khả thi trên phương diện kinh tế và tài chính, cụ thể hơn là cung cấp thông tin về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án thông qua phương pháp phân tích dự án.

    pdf0p hoahongtrongmua 06-08-2015 25 2   Download

  • Công văn 672/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

    pdf1p uyenson 19-08-2009 67 2   Download

Đồng bộ tài khoản