intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới hạn dioxin

Xem 1-2 trên 2 kết quả Giới hạn dioxin
  • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 45:2012/BTNMT VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT National technique regulation on allowed limits of dioxin in soils Lời nói đầu QCVN 45:2012/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất do Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường biên soạn. Vụ Pháp chế và Vụ Khoa học - Công nghệ thẩm tra, trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư...

    pdf2p dontetvui 21-01-2013 116 15   Download

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT”

    pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giới hạn dioxin
p_strCode=gioihandioxin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2