Gis accuracy assessment

Xem 1-20 trên 30 kết quả Gis accuracy assessment
 • The development of robust accuracy assessment methods for the validation of spatial data represents a difficult challenge for the geospatial science community. The importance and timeliness of this issue are related directly to the dramatic escalation in the development and application of spatial data throughout the latter 20th century. This trend, which is expected to continue, will become increasingly pervasive and continue to revolutionize future decision-making processes.

  pdf292p 951628473 07-05-2012 77 17   Download

 • Cần đánh giá tính chính xác của bản đồ được tạo ra từ bất kỳ dữ liệu viễn thám trở thành người công nhận như là một dự án thành phần không tách rời. Trong những năm gần đây, hầu hết các dự án có thể đạt được một mức độ chính xác nhất định cho dự án và bản đồ được coi là một thành công.

  pdf21p bengoan741 23-12-2011 46 8   Download

 • Có quan tâm cường độ cao giữa các cơ quan liên bang, tiểu bang, và công chúng đánh giá môi trường điều kiện về cộng đồng, quy mô đầu nguồn, khu vực và quốc gia.

  pdf17p bengoan741 23-12-2011 33 7   Download

 • Đánh giá tính chính xác của bản đồ chuyên đề thường bị bỏ qua. Với sự phổ biến ngày càng tăng và sự sẵn có của các hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ có thể dễ dàng được sản xuất đối với chính xác tối thiểu cho. Thông thường, một bản đồ mà có vẻ tốt được giả định là chính xác 100%.

  pdf19p bengoan741 23-12-2011 53 7   Download

 • Uỷ ban về các vệ tinh quan sát trái đất (CEO) là một tổ chức quốc tế tính phí phối hợp cơ quan đại diện dân dụng quốc tế truyền qua không gian thiết kế để quan sát và nghiên cứu hành tinh Trái đất. Thành viên hiện tại bao gồm 41 cơ quan không gian và quốc gia và quốc tế khác tổ chức.

  pdf10p bengoan741 23-12-2011 36 9   Download

 • Hệ thống hoạt động Linescan (OLS) là một dao động quét đo bức xạ được thiết kế cho điện toán đám mây hình ảnh với hai dải quang phổ (có thể nhìn thấy và nhiệt) và swath một khoảng 3000 km. các OLS là hinh chính đã bay trên quỹ đạo Chương trình Quốc phòng truyền hình vệ tinh khí tượng cực (DMSP) vệ tinh. OLS ban nhạc có thể nhìn thấy vào ban đêm nằm giữa có thể nhìn thấy và hồng ngoại gần (NIR) phần của quang phổ từ 0.5-0.

  pdf12p bengoan741 23-12-2011 34 8   Download

 • Chương này tập trung vào việc áp dụng đánh giá độ chính xác như là một giai đoạn cuối cùng trong việc đánh giá chất lượng chuyên đề của bản đồ (LC) bao gồm đất bao gồm một khu vực rộng lớn như một tiểu bang hay tỉnh, quốc gia, hay lục địa. Bản đồ này được giả định là phân loại theo phân loại rõ nét hoặc cứng chương trình, như trái ngược với một chương trình phân loại mờ (Foody, 1999)....

  pdf17p bengoan741 23-12-2011 23 7   Download

 • Dữ liệu vệ tinh cảm biến từ xa thường được sử dụng để đánh giá điều kiện hệ sinh thái thông qua quan niệm theo dõi mức độ thảm thực vật trên mặt đất, sinh khối và năng động theo mùa. Thường được sử dụng chỉ số thực vật có thể được bắt nguồn từ các hệ thống cảm biến từ xa khác nhau bao gồm bình thường hóa Chỉ số sự khác biệt thực vật (NDVI) và chỉ số Diện tích lá (LAI)....

  pdf17p bengoan741 23-12-2011 29 7   Download

 • Các Nghị quyết Multi-Land Đặc điểm (MRLC) tập đoàn, một nỗ lực hợp tác của một số Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, bao gồm khảo sát địa chất Mỹ (USGS) EROS Trung tâm dữ liệu (EDC) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), đã tiến hành Cover đất đai quốc gia Dữ liệu (NLCD) chương trình.

  pdf13p bengoan741 23-12-2011 59 7   Download

 • Quốc gia đầu tiên của Australia Kiểm kê khí nhà kính (NGGI) cho rằng thanh toán bù trừ nông nghiệp có thể đại diện cho nhiều như 1 / 4 phát thải khí nhà kính (DOEST 1994). Đất nông nghiệp Che Thay đổi dự án (ALCC) được thực hiện bởi Cục nông thôn Khoa học (BRS) và tám cơ quan nhà nước của chính phủ Úc tài liệu tỷ lệ phá rừng và tái trồng rừng (1990/1991-1995) cho mục đích dự toán cải thiện khí nhà kính lượng khí thải (Barson et al, 2000).

  pdf10p bengoan741 23-12-2011 39 7   Download

 • Trong thập kỷ vừa qua một số chương trình đã được thực hiện để tạo ra bộ dữ liệu dứt khoát hình ảnh vệ tinh được chế biến bao gồm bảo hiểm quốc gia và toàn cầu mua lại cụ thể kỷ nguyên. Sáng kiến ​​ban đầu bao gồm các đặc điểm đất đai Multi-Độ phân giải (MRLC), Bắc Đặc tính Mỹ Cảnh (NALC), và các chương trình GEOCover (Loveland và Shaw, Năm 1996; Sohl và Dwyer, năm 1998; Dykstra et al, 2000).

  pdf11p bengoan741 23-12-2011 40 7   Download

 • Khi các ứng dụng viễn thám đã phát triển phức tạp, do đó, có đề án phân loại kết hợp với những nỗ lực này. Đề án phân loại sau đó sẽ trở thành một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến tính chính xác của toàn bộ dự án. Một đánh giá độ chính xác của các tài liệu đánh giá gần đây chỉ ra một số những hạn chế của việc sử dụng chỉ là một cách tiếp cận ma trận lỗi để đánh giá chính xác với một chương trình phân loại phức tạp.

  pdf10p bengoan741 23-12-2011 38 7   Download

 • Công nghệ viễn thám đã nâng cao đáng kể trong những thập kỷ qua. Theo đó, định dạng dữ liệu cảm biến từ xa đã phát triển từ hình ảnh (trước năm 1970) sang các định dạng kỹ thuật số tiếp theo sự ra mắt của vệ tinh (1972), trong một gia tăng của các sản phẩm bản đồ phái sinh. Độ chính xác các sản phẩm này đã trở thành một bước tích phân cần thiết để đánh giá các ứng dụng thích hợp Congalton và Green, 1999).

  pdf12p bengoan741 23-12-2011 37 7   Download

 • So sánh bản đồ cơ bản trong viễn thám và phân tích dữ liệu không gian địa lý rộng phạm vi của các ứng dụng, bao gồm đánh giá tính chính xác, phát hiện thay đổi, và mô hình mô phỏng. Ứng dụng phổ biến bao gồm so sánh các bản đồ tham chiếu có nguồn gốc từ vệ tinh hình ảnh hoặc bản đồ của một cảnh quan thực tế kết quả đầu ra mô hình mô phỏng.

  pdf19p bengoan741 23-12-2011 24 7   Download

 • Một khu vực đang nổi lên trong khoa học viễn thám là subpixel xử lý ảnh (Ichoku và Karnieli, 1996). Subpixel thuật toán cho phép các đặc tính của các thành phần không gian ở độ phân giải nhỏ hơn hơn kích thước của điểm ảnh. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy hiệu quả chung của các kỹ thuật (Huguenin, năm 1994; Huguenin et al, 1997).

  pdf12p bengoan741 23-12-2011 32 7   Download

 • Chiến lược phát triển nhằm giải quyết những người nghèo không có đất và tích hợp Amazonia vào Brazil quốc gia nền kinh tế đã dẫn đến nạn phá rừng từ 23 đến 50 triệu ha của chính rừng. Hơn 75% của nạn phá rừng đã xảy ra trong vòng 50 km đường giao thông (Skole và Tucker, Năm 1993; INPE, năm 1998; Linden, 2000).

  pdf16p bengoan741 23-12-2011 33 6   Download

 • Dữ liệu chuyên đề có nguồn gốc từ điều khiển từ xa cảm nhận hình ảnh nằm ở trung tâm của rất nhiều của môi trường các mô hình ở quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu. Phân loại chính xác theo chủ đề do đó ngày càng trở nên cần thiết cho dự đoán mô hình thực tế trong nhiều ngành.

  pdf18p bengoan741 23-12-2011 41 6   Download

 • Độ chính xác của sản phẩm bản đồ chuyên đề không phải là không gian đồng nhất, mà đúng hơn là biến trên hầu hết các cảnh quan. Đúng phân tích và đại diện cho sự phân bố không gian (mô hình) của chuyên đề bản đồ chính xác sẽ cung cấp thông tin người dùng có giá trị để đánh giá các ứng dụng thích hợp cho bao gồm đất (LC) bản đồ và các sản phẩm có nguồn gốc khác (ví dụ, số liệu cảnh quan).

  pdf16p bengoan741 23-12-2011 23 6   Download

 • Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực sinh thái cảnh quan đã bao gồm sự phát triển và ứng dụng các cách tiếp cận định lượng để mô tả tình trạng cảnh quan và các quy trình dựa trên cảnh quan hình mẫu (Turner et al, 2001).

  pdf12p bengoan741 23-12-2011 33 5   Download

 • Cộng đồng các nhà máy thủy sản trong vùng đất ngập nước ven biển Đại Hồ Laurentian (LGL) là một trong những hệ sinh thái đa dạng sinh học và hiệu quả nhất trên thế giới (Mitsch và Gosselink, 1993). Hệ sinh thái đất ngập nước ven biển cũng nằm trong số bị phân mảnh và làm phiền, như là kết quả tác động từ các chuyển đổi qua trung gian sử dụng đất (Dahl, năm 1990; Dahl và Johnson, năm 1991).

  pdf15p bengoan741 23-12-2011 21 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản