Gps for dummies

Xem 1-3 trên 3 kết quả Gps for dummies
  • If you have a GPS unit or plan to buy one, GPS For Dummies, 2nd Edition helps you compare GPS technologies, units, and uses. You’ll find out how to create and use digital maps and learn about waypoints, tracks, coordinate systems, and other key point to using GPS technology.

    pdf409p bluesky_12 19-12-2012 63 31   Download

  • Mặc dù nhiều điện thoại di động đã xây dựng-in GPS (Global Positioning System) chức năng cho bạn biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để có được địa điểm, nếu bạn có một chiếc netbook, bạn có thể xem xét việc biến nó thành một hoa netbook.

    pdf0p kennguyen9 12-11-2011 31 5   Download

  • Thật dễ dàng để kết nối một máy thu GPS để một chiếc netbook, và một số các chương trình lập bản đồ có sẵn có thể cho bạn biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để có được từ điểm A đến điểm B. Chương 11 là tất cả về netbook và GPS.

    pdf0p kennguyen9 12-11-2011 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản