intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ quản lý rủi ro

Xem 1-20 trên 714 kết quả Hệ quản lý rủi ro
 • Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Mỗi một doanh nghiệp khi thực thi những chiến lược hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình không thể không tránh khỏi việc đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh. Đó có thể là rủi ro về tài chính, rủi ro về hoạt động, rủi ro về pháp luật... Để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp, mỗi Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 1158 529   Download

 • Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ngoại Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

  pdf100p lanlan38 03-04-2013 610 284   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách khoa học những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng. Tìm hiểu thực trạng về mức độ, phương pháp quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, mức độ phù hợp và an toàn của các hệ thống quản lý rủi ro tín dụng này.

  pdf90p lanlan38 03-04-2013 276 124   Download

 • Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường trình bày các nội dung chính: tổng quan về rủi ro môi trường, các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro, hệ thống thiết lập các nhu cầu quản lý rủi ro, giải pháp giảm thiểu rủi ro, phương pháp giảm thiểu sự cố,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf33p mnhat91 14-04-2014 295 79   Download

 • Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật nhằm trình bày về an toàn thông tin, thông tin là gì? cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. An toàn thông tin, các rủi ro của hệ thống thông tin, các tiêu chuẩn thông tin ISMS và ISO 27001.

  ppt158p navy_12 22-05-2014 241 68   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và đi sâu nghiên cứu ưu, nhược điểm của các biện pháp Việt Nam đã và đang áp dụng để quản lý các rủi ro trên.

  pdf115p vespa_12 16-04-2014 195 56   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày một số vấn đề lý thuyết về quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2009, giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 134 47   Download

 • Quản lý rủi ro (QLRR) được hiểu là việc ứng dụng có hệ thống các chính sách, thủ tục và thông lệ vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, nhằm tạo ra cơ chế hoạt động đồng bộ, hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm; đồng thời tạo ra môi trường và các điều kiện cho việc tự nguyện tuân thủ, hạn chế tối thiểu các vi phạm pháp luật hải quan. Điều 2 Quyết định 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ Tài chính nước ta ghi rõ “QLRR là việc...

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 170 42   Download

 • Luận án hướng đến giải quyết một số mục tiêu: xác định được các nhân tố trong hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đề xuất những quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hệ thống quản lý rủi ro hoạt động cho các ngân hàng thương mại dựa trên các nhân tố đã nghiên cứu ở trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p dangthingocthuy96 12-01-2017 144 33   Download

 • Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. Phần 1 gồm chương 1 và chương 2, nội dung chính của hai chương này nói về chức năng của chính phủ trong quản lý giảm nhẹ thiên tai. Cụ thể là đề cập đến các trách nhiệm của cơ quan điều phối quản lý quản lý rủi ro thiên tai cấp cao nhất của chính phr trong việc thúc đẩy các yếu tố chung của hệ thống quản lý rủi ro thiên tai. Các trách nhiệm chung của chính phủ có liên quan đến các hoạt động cưỡng chế,, tuân thủ và triển khai thực thi các luật trong 6 bước của công tác quản lý rủi ro thiên tai.

  pdf70p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 108 26   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV Thừa Thiên Huế; thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Thừa Thiên Huế; phân tích các nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng; rút ra các bài học và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Thừa Thiên Huế.

  pdf126p bautroibinhyen4 27-11-2016 52 15   Download

 • Mục đích của học phần Quản lý rủi ro và bảo mật nhằm giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc an toàn thông tin trong một tổ chức. Hiểu biết những kỹ năng cần thiết để thực hiện một hệ thống ISMS tuân thủ các yêu cầu của ISO 27001. Hiểu biết về phương pháp thực hiện ISMS và hiểu biết các yêu cầu chứng nhận ISO 27001.

  pdf7p navy_12 22-05-2014 106 13   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu phương pháp quản lý rủi ro trong hệ thống công nghệ thông tin, đây là phương pháp quản lý khá mới mẻ được áp dụng nhiều trong các dự án công nghệ thông tin hiện nay.

  pdf6p uocvong07 14-10-2015 70 13   Download

 • Khi một sinh viên MBA một lần đề nghị tôi đưa ra một định nghĩa đơn giản cho “quản lý rủi ro”. Tôi giải thích cho cô ấy rằng quản lý rủi ro là quá trình dự đoán, xếp thứ tự ưu tiên và làm giảm thiểu ảnh hưởng xấu của những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai.

  pdf3p phiyen_1 04-04-2013 65 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ về các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng trung ương đối với hệ thống ngân hàng thương mại,...

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 45 8   Download

 • Luận án làm rõ về mặt lý luận các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán và đặc thù quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán tồn tại dưới hình thức sở hữu là công ty cổ phần; hệ thống quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán và các tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện QLRR tại từng công ty và hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện này.

  doc26p change05 14-06-2016 52 6   Download

 • Luận án "Quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam" thực hiện nghiên cứu nhằm nghiên cứu một cách hệ thống, đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao năng lực quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p quangdaithuan78 13-01-2017 43 6   Download

 • Bài viết Chính sách quản lý rủi ro đối với ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam tóm lược hệ thống chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn; một số tồn tại của chính sách quản lý rủi ro; tính công bằng trong việc thực hiện chính sách.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 59 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam" là nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ về các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng trung ương đối với hệ thống ngân hàng thương mại,...

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 52 5   Download

 • Luận án hướng đến giải quyết một số mục tiêu: xác định được các nhân tố trong hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đề xuất những quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hệ thống quản lý rủi ro hoạt động cho các ngân hàng thương mại dựa trên các nhân tố đã nghiên cứu ở trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dangthingocthuy96 12-01-2017 54 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ quản lý rủi ro
p_strCode=hequanlyruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2