intTypePromotion=3
ADSENSE

Hệ số wavele

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hệ số wavele
  • Nôi dung gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Tổng quan về giấu tin trong ảnh. Giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản. Tìm hiểu về ảnh bitmap, phương pháp biến đổi wavelet và phương pháp đánh giá chất lượng ảnh sau khi giấu thông tin. Chương 2. Trình bày kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh bằng hiệu trỉnh hệ số song nhỏ wavelet. Thuật toán, sơ đồ thuật toán, ví dụ minh họa của 2 quá trình giấu tin và tách...

    pdf44p chieuwindows23 01-06-2013 61 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ số wavele
p_strCode=hesowavele

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản