intTypePromotion=1

Hệ thống quản lý Git

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hệ thống quản lý Git
  • Git là một hệ thống quản lý mã nguồn phân phối và kiểm soát phiên bản phân tán với sự nhấn mạnh về tốc độ. Git lần đầu được thiết kế và phát triển bởi Linus Torvalds cho phát triển hạt nhân Linux. Nó là một phần mềm miễn phí được phân phối theo các điều khoản của GNU phiên bản 2.

    pdf70p tuyennt_1991 17-09-2015 51 13   Download

  • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ thông tin địa lý (GIT) đang ngày càng sử dụng trong các dự án nghiên cứu và phát triển kết hợp sự tham gia của cộng đồng. Ví dụ, hiện nay có các ứng dụng liên quan đến lập bản đồ tài nguyên thiên nhiên bản địa ở Bắc cực và khu vực nhiệt đới trong các nước châu Mỹ (Marozas năm 1993; văn hóa sự sống còn Định kỳ hàng quý năm 1995; trái phiếu, khối lượng này).

    pdf36p bengoan741 24-12-2011 64 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hệ thống quản lý Git
p_strCode=hethongquanlygit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản