Head first iphone development

Xem 1-4 trên 4 kết quả Head first iphone development
 • Android devices are stealing market share from the iPhone with dramatic speed, and you have a killer app idea. Where to begin? Head First Android Development will help you get your first application up and running in no time with the Android SDK and Eclipse plug-in. You'll learn how to design for devices with a variety of different screen sizes and resolutions, along with mastering core programming and design principles that will make your app stand out.

  pdf0p rose_12 07-12-2012 56 17   Download

 • “The great thing about this book is its simple, step-by-step approach. It doesn’t try to teach everything—it just launches you right into building iPhone applications in a friendly, conversational way. It’s a fantastic book for people who already know how to write code and just want to get straight into the meat of building iPhone applications.” — Eric Shephard, owner of Syndicomm

  pdf552p caucaphung 01-02-2013 33 10   Download

 • Nó không cố gắng để dạy cho tất cả mọi thứ, nó chỉ ra mắt bạn ngay vào xây dựng các ứng dụng iPhone một cách thân thiện, đàm thoại. Đó là một cuốn sách tuyệt vời cho những người đã biết làm thế nào để viết mã và chỉ muốn đi thẳng vào thịt của xây dựng các ứng dụng chủ sở hữu của

  pdf0p kennguyen9 12-11-2011 42 4   Download

 • Hiển thị dữ liệu là tốt đẹp, nhưng bổ sung và chỉnh sửa thông tin là những gì làm cho một ứng dụng thực sự hum. DrinkMixer là rất tốt nó sử dụng một số tế bàotuỳ biến, và các công trình với các từ điển plist để hiển thị dữ liệu. Nó là một ứng dụng tham khảo tiện dụng,

  pdf0p kennguyen9 12-11-2011 25 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản