Hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:lễ hội oóc pò với sli, lượn của người nùng phàn slình ở hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf116p muathi2013 18-05-2013 42 15   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc, mỗi địa phƣơng có những nét độc đáo riêng về văn hoá tinh thần và văn hoá vật chất. Những nét riêng, nét độc đáo ấy tạo nên một vƣờn hoa muôn màu sắc, tạo nên sự thống nhất trong tính đa dạng của nền văn hoá Việt Nam. Vì vậy việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc đang là mục tiêu chung của toàn Đảng và nhân dân ta.

  pdf116p carol123 29-07-2012 61 17   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại 2 xã chuyên canh chè của tỉnh Thái Nguyên là xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ và xã La Bằng, huyện Đại Từ. Mục tiêu: Mô tả thực trạng tai nạn thương tích trong lao động sản xuất chè tại Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang với cỡ mẫu là 1.337 hộ trồng chè (gồm 4.145 đối tượng từ 15 tuổi trở lên) được chọn theo phương pháp mẫu xác suất tỷ lệ.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 1 0   Download

 • Các tác giả nghiên cứu huy động cộng đồng truyền thông để cải thiện hành vi phòng chống bệnh cúm A (H1N1) cho người dân ở xã Hòa Bình: Sau một năm truyền thông có sự thay đổi thực hành phòng cúm A H1N1 của người dân xã Hòa Bình tăng rõ rệt như: Tỷ lệ người dân tiêm vắc xin phòng cho gia súc tăng lên được 30%; Tỷ lệ người dân không tiếp xúc, ăn thịt gia súc chết hay bị bệnh tăng được 22,5%; Tỷ lệ người dân thực hiện triệt để yêu cầu của cán bộ thú y ...

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 1 0   Download

 • Rừng là tài nguyên quý báu của mọi quốc gia, đất nước, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Tuy nhiên, do sinh kế và nhiều lý do khác nhau trên thế giới mỗi năm mất 7,3 triệu ha rừng. Trước đây, thế giới có 17,6 tỷ ha rừng tự nhiên, hiện nay chỉ còn khoảng 4 tỷ ha trong đó Brazin, Canada, Trung quốc, Nga và Mỹ chiếm phần lớn....

  pdf94p carol123 23-07-2012 119 53   Download

 • Điều tra tình hình viêm ruột hoại tử trên 4624 lợn con tại 3 huyện Phú Bình, Đồng Hỷ và Định Hóa, kết quả cho thấy. - Tỷ lệ lơn con mắc bệnh vào mùa xuân : 25,43%, mùa đông : 23,41%; mùa hè: 21,69%; và thấp nhất vào mùa thu: 18,84%. - Lợn chết cao nhất vào mùa xuân với tỷ lệ: 7,87%; mùa đông: 7,12%; mùa hè : 6,05% và mùa thu : 4,62%. - Lợn ở giai đoạn từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi tỷ lệ lợn mắc và chết cao nhất (26,96% và...

  pdf4p banhbeovodung 29-06-2013 34 4   Download

 • Trần Bình Trọng (1259 - 1285) là danh tướng thời Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho hai vua Trần (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc[2][3], được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương.

  pdf4p ordering1122 27-05-2013 83 3   Download

Đồng bộ tài khoản