intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn thiện pháp luật

Xem 1-20 trên 5991 kết quả Hoàn thiện pháp luật
 • Bài viết Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trình bày thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại tỉnh Tuyên Quang; Đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại tỉnh Tuyên Quang.

  pdf6p vilexus 28-09-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Pháp luật về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam" là Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng. Phân tích, so sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam với pháp luật của một số nước trên thế giới về những vấn đề pháp lý có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng. Đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong HĐNH ở Việt Nam.

  pdf27p ngphuong321 28-09-2022 3 1   Download

 • Luận án "Pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu" được thực hiện với mục đích phân tích và xây dựng các kiến nghị về mặt pháp lý để góp phần hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf198p ngphuong321 28-09-2022 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật kinh tế "Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã" được nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản trị hợp tác xã và pháp luật về quản trị hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. Kiến nghị các giải pháp pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát các xung đột lợi ích trong quản trị hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p ngphuong321 28-09-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật Việt Nam hiện nay" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng; Thực trạng pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật Việt Nam hiện nay; Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam.

  pdf158p vihennessey 26-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo luật đầu tư – những vấn đề lý luận và thực tiễn phân tích các khía cạnh pháp lý của Hợp đồng BCC ở Việt Nam theo quy định tại Luật đầu tư, quá trình áp dụng thực hiện Hợp đồng này, những điểm thuận lợi cũng như những bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật để từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh Hợp đồng BCC theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 5 0   Download

 • Bài viết Án lệ - nguồn bổ sung cho pháp luật và công tác xét xử của tòa án, một số vấn đề áp dụng án lệ ở nước ta hiện nay nêu ra một số vấn đề liên quan đến nguồn của pháp luật hiện nay là án lệ cũng như chỉ ra những điểm còn hạn chế và kiến nghị những gợi ý cho việc phát triển án lệ ở Việt Nam, góp phần vào phát triển nguồn pháp luật bổ sung và hoàn thiện pháp luật.

  pdf11p vikoenigsegg 26-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Tiền ảo và quản lý tiền ảo ở Việt Nam - Những khía cạnh pháp lý cần lưu tâm tập trung nghiên cứu những khía cạnh pháp lý về tiền ảo và quản lý tiền ảo ở một số quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tiền ảo ở Việt Nam. Để đảm bảo tính thống nhất, trong khuôn khổ nghiên cứu này, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain được nghiên cứu là crytocurrency (tiền mã hóa), không mở rộng đến các khái niệm khác.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 5 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam" nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam, nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

  pdf138p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "5 năm những công trình nghiên cứu khoa học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Năm năm nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (2008-2013); Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý nhà nước của hệ thống các đồ án quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghiên cứu triển khai Luật Quy hoạch đô thị trong điều kiện thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf63p viastonmartin 08-09-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  pdf197p vibentley 08-09-2022 14 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về giao dịch bảo đảm bằng động sản và pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại; Thực trạng pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; Định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

  pdf170p vibentley 08-09-2022 14 2   Download

 • Bài viết Quy định các tội phạm về sở hữu trí tuệ theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới tập trung khái quát quy định của pháp luật 04 quốc gia Hoa Kỳ, Pháp, Trung Hoa, Singapore về các tội xâm phạm SHTT, qua đó, đưa ra một số nhận xét về những điểm chung mà Việt Nam có thể tham khảo trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm phạm SHTT trong tương lai.

  pdf10p vibentley 08-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống các tội phạm này trong thời gian tới.

  pdf4p vibentley 08-09-2022 2 2   Download

 • Bài viết Quy định mới về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư năm 2020 phân tích bình luận một số tác động của quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đưa ra một số gợi mở hoàn thiện pháp luật.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 14 1   Download

 • Bài viết Quy định về xuất xứ hàng hoá tại Việt Nam - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về xuất xứ hàng hoá và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác này ở Việt Nam.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Quy định pháp luật về việc ban hành nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và kiến nghị hoàn thiện trình bày về quy định pháp luật về ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC; một vài thành tựu đạt được và vướng mắc, bất cập trong việc ban hành nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf7p vibentley 08-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Thi hành án dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai - một số vấn đề từ thực tiễn đi sâu phân tích một số vấn đề trong thực tiễn xử lý tài sản thi hành án là tài sản hình thành trong tương lai, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty trình bày nhận diện giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty; Các biện pháp kiểm soát giao dịch tư lợi; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty.

  pdf10p vibentley 08-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Chuyển quyền yêu cầu bồi thường trong pháp luật bảo hiểm phân tích những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chế định bồi hoàn trong bảo hiểm.

  pdf8p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoàn thiện pháp luật
p_strCode=hoanthienphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2