intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động chính trị

Xem 1-20 trên 5800 kết quả Hoạt động chính trị
 • Qua bài học Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội môn Giáo dục công dân 8 sẽ giúp ích cho các bạn khi soạn thảo giáo án. Thông qua giáo án bài Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội chúng ta biết được các loại hình hoạt động chính trị - xã hội ở nước ta, sự cần thiết phải tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. Học sinh có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. Qua đó hình thành kỹ năng hợp tác, tự khẳng định trong cuộc sống cộng đồng.

  doc5p phanchi2222 31-03-2014 456 27   Download

 • Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non.

  pdf35p minhminhnguyen32 09-06-2014 378 23   Download

 • Chúng tôi đã chọn lọc được những bài giảng hay về Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội giúp giáo viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bài. Dựa vào nội dung bài học các em học sinh hiểu được các loại hình hoạt động chính trị - xã hội, sự cần thiết tham gia các hoạt động chính trị - xã hội vì lợi ích ý nghĩa của nó, có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, qua đó hình thành kỹ năng tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.

  ppt25p phanchi2222 31-03-2014 394 21   Download

 •  Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non. 

  pdf35p cobetocxul10 15-05-2015 449 11   Download

 • Tài liệu giải chi tiết các bài tập số 1,2,3,4,5 trang 19 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, nắm vững nội dung bài học.

  pdf6p chacvan05 11-04-2017 100 2   Download

 • Nghệ thuật hoạt động chính trị được hiểu là các chủ thể chính trị, mà chủ yếu là những người lãnh đạo, phải có nghệ thuật trong hoạt động của mình, tức giải quyết các công việc, tình huống, biến cố chính trị một cách sáng tạo, quyết đoán trên cơ sở khoa học, vừa kiên định về nguyên tắc vừa linh hoạt, nhạy bén, mềm dẻo về phương pháp, nhằm đạt được hiệu quả cao, đồng thời thể hiện tính chân thực và nhân văn trong hành vi và mục tiêu chính trị của mình.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 25 1   Download

 • Module Giáo dục thường xuyên 31 gồm có các nội dung sau: Các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương và sự cần thiết phải tham gia công tác xã hội, các kỹ năng cần thiết để giáo viên giáo dục thường xuyên tham gia công tác xã hội cá nhân, các kỹ năng cần thiết để giáo viên giáo dục thường xuyên tham gia công tác xã hội nhóm, kế hoạch tham gia công tác xã hội của giáo viên tại cộng đồng.

  pdf85p nganga_09 14-10-2015 104 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ những vấn đề cốt lõi về quá trình di cư của người Việt đến Lào. cũng như nghề nghiệp và địa bàn cư trú của họ trong thời Pháp thuộc (1893 – 1945). Đồng thời, nghiên cứu đề tài còn nhằm làm rõ những hoạt động chính trị - xã hội của người Việt ở Lào, cũng như sự phân hóa trong cộng đồng người Việt khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội và lí giải sự phân hóa đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p yumimi1 14-02-2017 49 7   Download

 • Bài viết lý giải Nam kỳ như một môi trường chính trị hấp dẫn, thu hút nhiều trí thức hoạt động từ sau những phong trào của năm 1926. Sau đó, từ năm 1927 đến 1929, bài viết cho thấy trong một thời gian rất ngắn, trí thức Nam kỳ đã có một quá trình vận động chính trị và cách mạng không hề trầm lắng, yên ắng mà ngược lại rất tích cực, sôi nổi. Quá trình ngắn này đã góp phần làm bộc lộ thái độ và hoạt động chính trị của trí thức Nam kỳ. Trong quá trình đó, họ thành lập và gia nhập các đảng phái, tổ chức chính trị, đặt nền tảng cho những lựa chọn con đường cách mạng thời kỳ sau.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 11 0   Download

 • Khóa luận: Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung làm rõ các vấn đề về lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; phân tích và đánh giá tình hình rủi ro thanh khoản và thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; đưa ra các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản.

  pdf98p langtuthangpro 20-05-2014 308 134   Download

 • Tổng quan về hoạch định, mục tiêu, nền tảng của hoạch định, mục tiêu của doanh nghiệp, hoạch định chiến lược của doanh nghiệp,... là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Chức năng hoạch định trong hoạt động quản trị". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc51p quynhnhu121 21-10-2015 569 57   Download

 • Tiểu luận: Tác động của yếu tố đối thủ cạnh tranh đến hoạt động quản trị của doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: lý luận cơ bản về tác động của yếu tố đối thủ cạnh tranh đến hoạt động quản trị của doanh nghiệp, tác động của yếu tố đối thủ cạnh tranh đến hoạt động quản trị của cafe Trung Nguyên, giải pháp chiến lược của cà phê Trung Nguyên đối với yếu tố đối thủ cạnh tranh.

  doc14p haheo23 27-04-2014 578 45   Download

 • Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, nội dung chính của luận gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Xí Nghiệp Điện Cao Thế Đồng Nai, giải pháp hoàn thiện họat động quản trị nguồn nhân lực tại Xí Nghiệp Điện Cao Thế Đồng Nai đến năm 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p hrm2014 27-03-2018 51 12   Download

 • Thông qua quá trình nghiên cứu thực tế tại Công ty, kết hợp với các dữ liệu thu thập; đề tài hy vọng sẽ đưa ra các giải pháp khả thi và hữu dụng làm căn cứ cho Ban lãnh đạo Công ty có thể nhìn rõ hơn thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng và đưa ra những điều chỉnh cần thiết để nâng cao hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p hetiheti 25-03-2017 49 8   Download

 • Bài viết Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam nghiên cứu hoạt động quản trị công ty trong nền kinh tế Australia, cụ thể là sự phân chia quyền lực giữa đối tượng chính tham gia trong hệ thống quản trị công ty như giám đốc, nhà quản lý, cổ đông của các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 54 5   Download

 • Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) là một trong ba nhân tố cấu thành nên Cộng đồng ASEAN và là nhân tố có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp. ASEAN đang củng cố sự đoàn kết nâng cao vai trò trung tâm cũng như vị thế của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

  pdf9p sieunhansoibac3 12-04-2018 61 6   Download

 • Bài viết gồm có những luận điểm chính sau: Thí dụ của các hội đồng ngân sách độc lập, “Nhà nước lớn” hay “Nhà nước nhỏ” (Những thay đổi cơ cấu), “Nhà nước năng động” hay “nhiều tự do hơn cho thị trường” (Chính sách tài khóa ngắn hạn), vai trò của nhà kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf11p nhanmotchut_2 06-10-2016 23 1   Download

 • Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế, quân sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch vụ tạo ra và theo tính chất mục đích của hoạt động đó. Hoạt động kinh tế là những hoạt động có ý thức nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ đem lại lợi ích kinh tế nhất định. Hoạt động kinh doanh là...

  doc165p ricky241 17-12-2009 3780 2324   Download

 • Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa chính trị giữ vị trí rất quan trọng trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh hành vi và quan hệ xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên, thúc đẩy hoạt động cá nhân, giai cấp trong chính trị, ghóp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính trị của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc...

  doc29p mimila70 04-05-2012 2314 476   Download

 • Đã gần mười năm kể từ khi tôi bắt đầu bước chân vào hoạt động chính trị. Lúc đó tôi khoảng 35 tuổi, tốt nghiệp trường luật được bốn năm, vừa mới kết hôn và nhìn chung nóng vội với đời. Có một ghế trống trong Nghị viện bang Illinois, và một vài người bạn gợi ý là tôi nên ra tranh cử. Họ cho rằng với nghề nghiệp là một luật sư về quyền công dân và những mối quan hệ tôi có được trong thời gian hoạt động cộng đồng, tôi sẽ là một ứng cử viên có...

  doc396p hienvahieu 18-01-2012 528 354   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động chính trị
p_strCode=hoatdongchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2