intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động của cơ quan thuế

Xem 1-20 trên 499 kết quả Hoạt động của cơ quan thuế
 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Thuế Đà Nẵng" là tìm hiểu và củng cố kiến thức về công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng như các kiến thức trong quản trị nhân sự; phân tích và đánh giá hoạt động đào tạo của Cục Thuế; đề xuất ra một số kiến nghị để công tác đào tạo nguồn nhân lực được hoàn thiện hơn.

  pdf101p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Mục đích của việc lập mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin của tổ chức thực hiện là để trình với cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch thuê dịch vụ của mình. Trong mẫu tờ trình phải nêu rõ tên hoạt động thuê, chủ trì thuê, tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, trong hoạt động thuê tính cả chi phí thuê dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p letinh1256 26-12-2022 26 1   Download

 • Bài giảng "Thuế giá trị gia tăng" có mục đích giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế giá trị gia tăng; Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng; Nắm vững các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ; Thực hiện việc tính thuế GTGT phải nộp, thuế GTGT được hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf87p kimphuong0520 16-12-2022 12 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước" hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát trong cơ quan, tổ chức nhà nước bao gồm các nội dung: Hướng dẫn phương án triến khai hoạt động giám sát an toàn thông tin; thiết lập, quản lý vận hành hệ thống giám sát an toàn hệ thống thông tin; thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin và hướng dẫn kết nối với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p hoabingan205 08-12-2022 7 3   Download

 • Luận văn "Tăng cường hoạt động kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa" trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra thuế của cơ quan Thuế đối với doanh nghiệp; thực trạng hoạt động kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf94p bigdargon01 02-11-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)" nghiên cứu thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) giai đoạn 2008 – 2011. Qua đó, định hướng hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhằm hỗ trợ quản lý tốt hơn tại doanh nghiệp.

  pdf102p unforgottennight06 13-10-2022 5 2   Download

 • Trên cơ sở lý luận về kiểm soát quản lý, kiểm soát thuế TNCN, luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả do Cục Thuế TP Đà Nẵng thực hiện, luận văn "Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế Thành phố Đà Nẵng thực hiện" đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát thuế TNCN, tăng cường chống thất thu thuế TNCN tại TP Đà Nẵng trong thời gian đến.

  pdf97p unforgottennight05 19-09-2022 17 1   Download

 • Luận văn "Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC" nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các công ty cổ phần, nghiên cứu thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) giai đoạn 2008 – 2011; định hướng hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhằm hỗ trợ quản lý tốt hơn tại doanh nghiệp.

  pdf101p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi" là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hoạt động kiểm soát thuế TNDN; từ đó đề xuất một số giải pháp có thể thực hiện được nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf103p unforgottennight05 19-09-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm soát thuế GTGT đối với các DN trên địa bàn quận Liên Chiểu thực hiện trong cơ chế “tự tính, tự khai, tự nộp” của NNT. Trong đó, đi sâu nghiên cứu hoạt động kiểm soát thuế GTGT ở từng khâu trong quy trình QLT từ đăng ký thuế, kê khai thuế, kiểm tra thuế và quản lý, cưỡng chế nợ thuế thực hiện tại Chi cục Thuế quận Liên Chiểu.

  pdf129p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam" phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, trên cơ sở đó kết hợp với lý luận quản lý Nhà nước về thuế TNDN để chỉ ra những hạn chế của quá trình này. Từ đó đề xuất một số giải pháp có thể thực hiện được để hoàn thiện công tác kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ trong thời gian tới.

  pdf125p unforgottennight04 14-09-2022 9 3   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài chính cho học viên. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài sản cố định; kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; kế toán tài sản cố định đi thuê và cho thuê; kế toán khấu hao tài sản cố định;...

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 12 3   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Mẫu đơn gồm các thông tin:tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh; doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 20 1   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (Mẫu số: 01/TTS) được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai này áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 12 1   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc3p hoababytrang2510 04-06-2022 34 1   Download

 • Thực hiện đề tài này tác giả mong muốn nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về hàng rào phi thuế quan theo quy định của luật pháp quốc tế làm cơ sở để đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng hàng rào phi thuế quan trong hoạt động quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; từ đó đề xuất phương hƣớng, giải pháp trong xây dựng và việc sử dụng hàng rào phi thuế quan để quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 55 7   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá làm rõ các vấn đề tổng quan về ngân hàng xanh, mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng hoạt động của ngân hàng xanh và vấn đề bảo vệ môi trường trong việc tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; chỉ ra một số hạn chế trong nhận thức và bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về cơ chế ưu đãi, chi phí đầu tư, nguồn vốn, khung pháp lí hỗ trợ thực hiện tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

  pdf14p vinikolatesla 28-03-2022 30 2   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 28 3   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 28 2   Download

 • Chi phí tuân thủ thuế là chi phí phải trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế. Chi phí này về mặt tự nhiên luôn có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khái niệm cũng như cơ sở phát sinh của chi phí tuân thủ thuế và giải pháp để giảm bớt chi phí này tại Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động của cơ quan thuế
p_strCode=hoatdongcuacoquanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2