Hoạt động lập pháp

Xem 1-20 trên 1837 kết quả Hoạt động lập pháp
 • Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp: Một số gợi ý và ví dụ cụ thể bao gồm những nội dung về bối cảnh Luật Bình đẳng giới và công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ; lồng ghép giới - chúng ta xử lý vấn đề này như thế nào?; nghiên cứu tình huống - Dự thảo Luật Khám chữa bệnh.

  ppt21p cocacola_02 25-09-2015 25 8   Download

 • Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời kì đổi mới

  pdf5p noel_noel 12-01-2013 45 5   Download

 • Bài giảng Tổng quan về hoạt động lập pháp do TS. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện nêu lên những vấn đề chung về pháp luật và hoạt động lập pháp; quy trình lập pháp và sự áp dụng lý thuyết lập pháp. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt rõ hơn nội dung của bài giảng này.

  ppt32p cocacola_02 25-09-2015 28 5   Download

 • Bài giảng Một vài kinh nghiệm thực hiện hoạt động lập pháp của ĐBQH do Lương Phan Cừ thực hiện trình bày về một vài câu chuyện nhân duyên với công tác lập pháp; pháp luật là hơi thở của cuộc sống, là tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân; các công cụ đại biểu Quốc hội sử dụng trong quá trình tham gia xây dựng và ban hành pháp luật; cách đọc, hiểu và những vấn đề cần chú ý trong dự án luật.

  ppt9p cocacola_02 25-09-2015 21 2   Download

 • Bài giảng Quy trình lập pháp của Quốc hội và vai trò của đại biểu Quốc hội trong quá trình lập pháp giới thiệu tới các bạn về khái niệm hoạt động lập pháp và quyền lực lập pháp; ĐBQH (đại biểu Quốc hội) – thành tố cấu thành quan trọng của Quốc hội; quy trình lập pháp; vai trò của ĐBQH trong quy trình lập pháp; những trợ giúp đối với ĐBQH trong hoạt động lập pháp.

  ppt7p cocacola_02 25-09-2015 42 10   Download

 • Tình hình sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới

  pdf2p noel_noel 12-01-2013 44 6   Download

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động lập pháp là một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Pháp luật cũng như hoạt động lập pháp không có mục đích tự thân mà luôn hướng tới điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo vệ các giá trị xã hội, các chuẩn mực và lợi ích xã hội. mạnh dân chủ và phát huy vai trò xã hội của Nhà nước hiện nay,...

  pdf13p hoa_bachhop 26-02-2012 75 22   Download

 • Vai trò của so sánh luật trong hoạt động lập pháp hình sự của Việt Nam Thứ tư, đối với hành vi tập trung kinh tế, LCT đã quy định các hình thức tập trung kinh tế, các dấu hiệu của từng hình thức tập trung kinh tế và hậu quả pháp lí áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế. Theo đó, một số trường hợp tập trung kinh tế bị cấm; một số trường hợp tập trung kinh tế phải thông báo với cơ quan quản lí cạnh tranh và một số trường...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 22 5   Download

 • Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á giúp các bạn biết được khung chính sách và pháp luật; khung thể chế; các thiết chế Nghị viện về hoạt động lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo.

  ppt9p cocacola_02 25-09-2015 17 2   Download

 • Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp. Luật so sánh là một môn khoa học pháp lý tổng quát sử dụng phương pháp so sánh làm trọng yếu để các vấn đề pháp luật thuộc các hệt thống pháp luật khác nhau.

  pdf8p noel_noel 12-01-2013 269 43   Download

 • "Vận động hành lang" có lẽ bắt nguồn từ bối cảnh ra đời và hoạt động của nghị viện truyền thống Anh quốc. Trong cơ chế hai viện khởi nguyên của Anh quốc, thành viên Viện nguyên lão (Thượng viện) thường chủ yếu đại diện cho quyền lợi của các lãnh chúa rất gắn bó với quyền lợi hoàng gia và hưởng tước lộc cả đời từ hoàng gia, do đó dân chúng ít được tiếp cận với họ. 1.

  pdf16p thiuyen2 12-08-2011 58 21   Download

 • Trong quá trình hoạt động lập pháp,việc sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp có các kết quả nghiên cứu so sánh pháp luật là một trong những giải pháp tốt nhằm tiết kiệm chi phí cho hoạt động này.

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 53 12   Download

 • Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp,uật học so sánh Khái niệm do Bộ giáo dục đặt ra năm 2004 nhằm phân biệt với các ngành luật khác, không có đối tượng điều chỉnh cụ thể nhằm mục đích nhấn mạnh đây là ngành khoa học pháp lý,

  pdf8p noel_noel 12-01-2013 55 9   Download

 • 1. Cơ sở lý luận của trách nhiệm vật chất do hoạt động lập quy 1.1. Năng lực trách nhiệm của nhà lập quy Thiệt hại do hoạt động lập pháp: thiệt hại nội sinh. Lập pháp, trong một thể chế dân chủ, là việc làm luật của cơ quan đại diện dân cử cấp quốc gia. Trong chừng mực nào đó, còn có thể coi hoạt động lập pháp là việc nhân dân “làm ra luật” một cách gián tiếp vì với tư cách cử tri, người dân bầu ra đại diện của mình và uỷ quyền cho...

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 31 7   Download

 • Bài giảng Vấn đề xung đột lợi ích trong hoạt động lập pháp và hoạt động lập quy do GS.TS Trần Ngọc Đường biên soạn bao gồm những nội dung về thực chất của hoạt động lập pháp và lập quy là ban hành các thể chế (các quy định) điều chỉnh các quan hệ lợi ích; lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – cá nhân; lợi ích toàn quốc và lợi ích địa phương; lợi ích cục bộ ngành và lợi ích chung của cả nước;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt13p cocacola_02 25-09-2015 16 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tâm lý trong Tâm lý học tư pháp". Phần này sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về: Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu độc lập; phương pháp thực nghiệm; phương pháp trắc nghiệm; phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động; phương pháp điều tra; phương pháp nghiên cứu tiểu sử.

  pdf11p thiuyen3 17-08-2011 192 80   Download

 • Quyền lập pháp là quyền duy nhất thuộc về Quốc hội. Quốc hội có thể ủy quyền cho các cơ quan nhà nước khác thay mặt mình ban hành văn bản dưới luật để quản lý xã hội. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp không phải là công việc duy nhất của Quốc hội mà có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động lập pháp là chỉ ban hành pháp luật xuất phát từ nhu cầu thực tế (có thể là nhu cầu đã có...

  pdf10p hoa_bachhop 26-02-2012 41 9   Download

 • Khi nghiên cứu về các hoạt động lập pháp, loài người đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu những cách thức lập pháp với mong muốn có được những đạo luật có thể mang công bằng đến cho mọi người và làm thoả mãn tất cả các nhu cầu mọi cá nhân trong xã hội.

  pdf3p hoa_bachhop 26-02-2012 35 8   Download

 • Nguyên tắc trung gian là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của TTCK.Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty chứng khoán..Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập.

  doc8p donglanh_18_5 28-02-2011 1181 434   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng. Xuất phát từ yêu cầu, tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo lập khả năng che phủ thị trường.

  pdf49p tiencuong 07-07-2009 561 305   Download

Đồng bộ tài khoản