intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội nhập kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hội nhập kinh tế
 • Kinh tế học pháp luật (law and economics) là ngành khoa học còn tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành khoa học có nhiều sáng tạo và thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết Trường phái kinh tế học pháp luật nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của kinh tế học pháp luật nhằm góp phần du nhập ngành khoa học này vào Việt Nam.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Trung Quốc, Ấn Độ, và nền kinh tế toàn cầu: Vũ điệu với Người khổng lồ" được thiết kế gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: mở đầu - vũ điệu với Người khổng lồ; Trung Quốc và Ấn Độ tạo lại hình dáng địa lý công nghiệp toàn cầu; cạnh tranh với Người khổng lồ: ai được, ai thua; hội nhập tài chính quốc tế của Trung Quốc và Ấn Độ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 3 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những lý luận chung nhất của kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN nghiên cứu sự tác động của nợ công đến tăng trường kinh tế nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm để làm rõ tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu vào dịch vụ và hàng hoá công của Chính phủ, việc gia nhập các khối kinh tế thì sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

  pdf14p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nhân lực du lịch Việt Nam – cơ hội và thách thức trong cộng đồng ASEAN 2015 trình bày việc tìm hiểu cộng đồng ASEAN năm 2015; Thách thức, cơ hội và giải pháp của giáo dục, đào tạo nhân lực du lịch Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng ASEAN 2015.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế trong bối cảnh toàn cầu hoá giới thiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề Du lịch Huế trong bối cảnh toàn cầu hoá du lịch.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nhận định khả năng cạnh tranh về thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút vốn FDI; Khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Một số khuyến nghị chính sách để cải thiện khả năng cạnh tranh.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Lợi thế cạnh tranh và tác động của nguồn vốn FDI đến các doanh nghiệp trong nước thời kỳ hội nhập và phát triển trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI; Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với doanh nghiệp trong nước.

  pdf18p vigeneralmotors 13-07-2022 8 1   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển bền vững đánh giá hiệu quả KT - XH của khu vực FDI trên địa bàn thành phố theo các tiêu chí như hệ số Icor, hiệu quả đóng góp ngân sách thành phố, hiệu quả việc làm và hiệu quả thu nhập trên cơ sở những số liệu thống kê sẵn có.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết FDI và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam phân tích tác động của luồng FDI đối với bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Đặc biệt là nghiên cứu thực nghiệm dựa trên phân tích hồi quy phân vị số liệu trong giai đoạn 2007 - 2017 FDI vào Việt Nam và tác động của nó đối với bất bình đẳng thu nhập.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phân tích, đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường, từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế hội nhập hiện nay.

  pdf9p vigeneralmotors 12-07-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Những cơ hội và thách thức ở vùng dân tộc thiểu số" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Cơ hội và thách thức đối với một số ngành nghề ở vùng dân tộc thiểu số khi Việt Nam gia nhập WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát ngành du lịch; thị trường du lịch; cán cân thanh toán trong du lịch; công ty đa quốc gia trong du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư du lịch; lao động và vốn kinh doanh du lịch; chi phí và lợi nhuận kinh doanh du lịch; hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: nhập môn Kinh tế công cộng; thị trường - hiệu quả và phúc lợi xã hội; thất bại của thị trường và giải pháp của chính phủ;...

  pdf100p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; công cụ can thiệp chủ yếu của chính phủ vào nền kinh tế; lựa chọn công cộng;...

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế thương mại đại cương" được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cốt lõi, mang tính tổng quan về kinh tế thương mại cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại, cũng như các chuyên ngành đào tạo khác. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thương mại dịch vụ; lợi thế so sánh và hội nhập kinh tế thương mại; nguồn lực và hiệu quả kinh tế thương mại;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 0 0   Download

 • "Nghiên cứu 36 kế thành công trong kinh doanh" là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí tuệ của Trung Hoa cổ đại. Trải qua quá trình biến đổi và phát triển của lịch sử tư tưởng, mưu lược của Ba mươi sáu kế đã thâm nhập một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: Chính trị, ngoại giao, kinh tế… Và trở thành tài sản trí tuệ được mọi người thừa nhận. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf190p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội nhập kinh tế
p_strCode=hoinhapkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2