Hướng dẫn active derectory

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hướng dẫn active derectory
 • Trong mô hình Domain của Windows Server 2003 thì các thông tin người dùng được tập trung lại do dịch vụ Active Directory quản lý và được lưu trữ trên máy tính điều khiển vùng (domain controller) với tên tập tin là NTDS.DIT.

  ppt82p thanh_k8cntt 18-05-2012 157 68   Download

 • Active Directory là gì? Trước hết chúng ta hãy đi tìm hiểu xem Active Directory là gì. Active Directory là một dịch vụ thư mục (directory service) đã được đăng ký bản quyền bởi Microsoft, nó là một phần không thể thiếu trong kiến trúc Windows.

  pdf4p bibocumi27 14-01-2013 38 5   Download

 • Còn gọi là mô hình Peer-to-Peer các máy trong mạng có vai trò như nhau Dữ liệu tài nguyên được lưu trữ phân tán tại các máy cục bộ và các máy tự quản lý tài nguyên của mình.Hệ thống mạng không có máy chuyên dụng để quản lý và cung cấp dịch vụ. Phù hợp mạng nhỏ, bảo mật không cao. Các máy tính sử dụng hệ điều hành hỗ trợ đa người dùng. Lưu trữ thông tin người dùng trong tập tin. SAM (Security Accounts Manager) ngay trên máy tính cục bộ.

  pdf52p duytan7697 06-10-2012 93 36   Download

 • Bài giảng chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Windows Server 2003. Mục tiêu của chương này gồm: Phân biệt sự khác nhau của các phiên bản Windows Server 2003; giải thích vai trò của Server và mô hình mạng Windows Server 2003; xác định các khái niệm liên quan đến quản trị, bảo trì Windows Server 2003; giải thích các khái niệm về dịch vụ danh bạ (Active Derectory).

  pdf49p kiepnaybinhyen_03 15-12-2015 21 4   Download

Đồng bộ tài khoản