intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn học indesign

Xem 1-20 trên 126 kết quả Hướng dẫn học indesign
 • PDF có lớp với các lớp Spanish và English Nếu bạn muốn hiệu chỉnh các đối tượng và đường path trong InDesign... Sao chép hình vẽ từ Illustrator và dán nó vào tài liệu InDesign. Đối với một vài hình bạn có thể muốn hiệu chỉnh chúng sau khi bạn đã đặt vào tài liệu InDesign. Ví dụ, trong một tạp chí, bạn có thể sử dụng cùng yếu tố thiết kế trong mỗi ấn bản, nhưng muốn thay đổi màu sắc của nó vào mỗi tháng Nếu bạn dán một hình vào InDesign và tháng. hiệu chỉnh ở đó, bạn...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 257 77   Download

 • 5. Chuyển kiểu dáng của Word thành kiểu dáng của InDesign. Trước khi bạn nhập một tài liệu Word vào InDesign, bạn có thể ánh xạ mỗi kiểu dáng đã ạ ập ộ ệ g , ạ ạ g sử dụng trong Word thành một kiểu dáng InDesign. Bằng việc làm như vậy, bạn xác định kiểu dáng nào InDesign sử dụng để định dạng văn bản được nhập. Một biểu tượng đĩa mềm xuất hiện kế mỗi kiểu dáng Word được nhập cho đến khi bạn hiệu chỉnh trong InDesign ...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 168 62   Download

 • VI. Quản lý liên kết đồ họa 1. Đồ họa nhập và liên kết Khi bạn đặt một đồ họa, tập tin nguồn của nó, không thực sự được sao chép vào tài liệu. Thay vào đó, InDesign thêm một phiên bản độ phân giải màn hình của tập tin cho layout, ) y g p dể bạn bạn thể xem và định vị đồ họa, và tạo một liên kết ( link ), hay đường dẫn tập tin, đến tập tin nguồn trên đĩa cứng. Khi bạn xuất hay in, InDesign sử dụng các liên kết để truy lục các...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 139 45   Download

 • 5. Bẫy ảnh bitmap được nhập Bẫy tích hợp có thể bẫy các ảnh bitmap, như ảnh chụp, đến văn bản trong đồ họa InDesign. Tuy nhiên, các ảnh phải được lưu sử dụng một định dạng tập in dựa trên pixel hoàn toàn mà hỗ trợ quản lý màu của in ấn thương mại. PSD (Photoshop ) và TIFF là các định dạng thích hợp nhất cho các công việc in ấn thương mại.

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 120 41   Download

 • Tạo văn bản và khung văn bản 1. Khung văn bản Tất cả văn bản trong Adobe InDesign cư trú bên trong các ô chứa được gọi là các khung văn bản ( text frame ). ( Text frame tương tự như Text box trong QuarkXPress và Text block trong Adobe PageMaker ) Giống h á khung đồ h Giố như các kh họa, kh khung văn bả có thể đ ă bản ó được di chuyển, đị h kí h th ớ và h ể định kích thước à thay đổi. Công cụ mà chọn một khung văn...

  pdf9p poseidon03 20-07-2011 199 39   Download

 • các định dạng đồ họa 1. Chọn đúng định dạng đồ họa Bởi vì các tài liệu có các đòi hỏi về đồ họa đa dạng, InDesign không thể nhập một phạm vi ề ồ ể rộng các định dạng tập tin đồ họa, hầu hết chúng công cụ các tùy chọn cho việc điều khiển cách tập tin được nhập. Bản sau đây tóm tắt các định dạng đồ họa làm việc tốt nhất cho loại tài liệu bạn đang thiết kế. ắ ồ ố ấ ế ế Đầu ra sau cùng Loại đồ họa Bản vẽ vector Độ phân...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 138 35   Download

 • I. Tìm hiểu về đường path và hình dáng 1. Các loại đường path và hình dáng Bạn có thể tạo các đường path và kết hợp chúng theo nhiều cách trong InDesign. InDesign tạo các loại đường path và hình dáng sau : • Simple paths : các đường path đơn giản là các khối xây dựng cơ bản của các đường ố path và hình dáng ghép hợp.

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 194 35   Download

 • 5. Thao tác với các trang và dải Bạn có thể sử dụng Pages Palette để sắp xếp, nhân bản, và kết hợp lại các trang và dải một cách tự do. Giữ các nguyên tắc sau trong đầu khi thêm, sắp xếp, nhân bản hay xóa các trang : • InDesign duy trì các dòng mạch giữa các khung văn bản • InDesign phân phối lại các trang theo như lệnh Allow Pages to Shuffle được đặt như thế nào. ố ề • Các đối tượng mà mở rộng nhiều trang ở lại với trang trong đó chúng bao phủ hầu hết...

  pdf10p poseidon03 20-07-2011 119 29   Download

 • 2. Hoàn tác Làm một trong các cách sau : • Để hủy bỏ thay đổi gần đây nhất, chọn Edit Undo [hành động] • Để làm lại một hành động vừa hủy bỏ, chọn Edit Redo [hành động] • Để hủy bỏ tất cả các thay đổi đa làm từ lần sau cùng bạn lưu dự án, chọn File Revert ể ổ ấ • Để dừng một thay đổi mà InDesign đang chưa được hoàn thành, nhấn Es

  pdf10p poseidon03 20-07-2011 129 27   Download

 • 12. Nhả một đối tượng neo Nếu bạn không còn muốn một đối tượng di chuyển liên hệ với văn bản kết hợp với nó nó, bạn có thể nhả nó để di chuyển nó. Chọn đối tượng neo với công cụ chọn, chọn Object Anchored Object Release II. Bao văn bản xung quanh đối tượng. Bạn có thể bao văn bản xung quanh bất kỳ đối tượng nào, bao gồm các khung văn bản, các hình nhập vào, và các đối tượng bạn vẽ trong InDesign. ...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 121 23   Download

 • 8. Mẹo cho việc bao phủ văn bản • Nếu bạn muốn bao văn bản xung quanh hình dáng của một hình nhập, lưu clipping path • • • trong trình ứng dụng nơi bạn tạo nó, nếu có thể. Khi bạn đặt hình trong InDesign, chọn Apply Photoshop Clipping Path trong hộp thoại Image Import Options. Các khung văn bản bên trong một nhóm bỏ qua bất kỳ sự bao phủ văn bản nào bạn áp ấ dụng cho nhóm. Để ngăn văn bản trong một khung khỏi việc bao xung quanh các đường biên bao văn bản, ử dụng công...

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 128 23   Download

 • Để tạo tập tin PostScript phụ thuộc thiết bị sử dụng InDesign - Chọn File Print - Trong hộp thoại Print, mục Printer, chọn PostScript File - Ch PPD cho thiết bị xuất sau cùng Chọn h ất ù - Xem hoặc thay đổi các thiết lập in có sẵn. - Click Save - Xác định tên và vị trí, và click Save. 5. Các tập tin PostScript phụ thuộc thiết bị và trình điều khiển Các loại tập tin PostScript này được tạo với một máy in và trình điều khiển hỗ trợ. ...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 112 22   Download

 • 3. Gõ văn bản châu Á sử dụng nhập liệu trong dòng - Chọn Edit Preferences Advanced Type - Chọn Use Inline Input For Non-Latin Text, click OK 4. Dán văn bản Khi bạn dán văn bản từ trình ứng dụng khác, bạn có thể q định InDesign có duy trì các ạ g ụ g , ạ qui ị g y thuộc tính định dạng hay không và thêm bất kỳ kiểu dáng nào sử dụng cho định văn bản cho Pagraph Style Palette. - Để duy trì định dạng văn bản mở mục Type của hộp thoại Preferences và...

  pdf9p poseidon03 20-07-2011 96 22   Download

 • 5. Xác định cở trang giấy và định hướng trang Đối với in PostScript, InDesign thường dụng cỡ giấy mặc định trong tập tin PPD ( máy in PostScript ) hay driver máy in ( máy in non-PostScript ). Tuy nhiên, có thể thay đổi cớ trang giấy đến bất kỳ kích cỡ nào được liệt kê trong tập tin PDD, và xác định định hướng trong mức tăng 900. Các cỡ trang giấy được liệt kê dưới các tên quen thuộc ( như Letter ) ...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 106 21   Download

 • 2. Chuyển đổi các tài liệu trong tập tin sách - Mở tập tin sách trong InDesign CS2. - Trong menu Book Palette, làm một trong các thao tác sau : • Chọn Automatic Document Conversion để ghi đè tài liệu 2.x hay CS trong q trình ọ g ệ y g quá chuyển đổi. • Bỏ chọn Automatic Document Conversion để giữ tài liệu 2.x hay CS, và lưu các tài liệu đã chuyển đổi với một tên mới. - Để chuyển các tài liệu, làm bất kỳ các theo tác sau : • Chọn Syncronize Book từ menu Book...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 91 21   Download

 • V. Điều khiển cách đồ họa hiển thị 1. Các tùy chọn thực thi hiển thị InDesign cho phép bạn cân bằng chất lượng hiển thị và sự thực thi của đồ họa. Nó đưa ra ằ ấ ể ồ ba tùy chọn thực thi hiển thị : Fast, Typical và High Quality. Các tùy chọn này điều khiển cách đồ họa được hiển thị trên màn hình, nhưng chúng không ảnh hưởng đến chất lượng in hay đầu ra được xuất xuất.

  pdf5p poseidon03 20-07-2011 99 20   Download

 • 6. Các tùy chọn nhập văn bản được gán thẻ Bạn có thể nhập ( hay xuất ) một tập tin văn bản có khả năng lấy lợi thế năng lực định p y p g y g dạng của InDesign bằng các sử dụng định dạng văn bản được gán thẻ ( tagged text ). Các tập tin văn bản gán thẻ là các tập tin văn bản chứa thông tin mô tả định dạng bạn muốn InDesign áp dụng.

  pdf9p poseidon03 20-07-2011 141 20   Download

 • II. Chuẩn bị tập tin Adobe PDF cho nhà cung cấp dịch vụ 1. Tập tin Adobe PDF tổng hợp Sử dụng InDesign, bạn xuất tài liệu thành một tập tin Adobe PDF tổng hợp được gọi là digital master ( tập tin chủ ). Digital Master là các tập tin nhỏ gọn, đáng tin cậy mà bạn hoặc g p nhà cung cấp dịch vụ có thể xem, chỉnh sửa, tổ chức, và in thử. Khi đó, tại thời điểm thích hợp trong dòng công việc, nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể xuất tập tin Adobe PDF...

  pdf4p poseidon03 20-07-2011 86 17   Download

 • 12. Nhập danh sách từ vào từ điển. Bạn có thể nhập danh sách từ từ một tập tin văn bản. Ví dụ, nếu bạn đã thêm nhiều từ vào một từ điển người dùng trong một trình ứng dụng khác, bạn có thể xuất các từ đó vào một tập tin văn bản (.txt ) và rồi nhập danh sách từ vào từ điển người dùng trong InDesign. Các từ trong tập tin văn bản phải được tách rời bởi một khoảng trắng, g g g p p g g tab, hay ngắt đoạn. - Chọn Edit Spelling ...

  pdf9p poseidon03 20-07-2011 88 17   Download

 • CHƯƠNG 13 SỰ TRONG SUỐT I. Thêm sự trong suốt Khi bạn tạo một đối tượng trong InDesign, theo mặc định nó xuất hiện ở dạng đặc; nghĩa là, nó có độ mờ đục là 100% Bạn có thể thêm sự trong suốt cho hình theo nhiều cách Bạn có 100%. cách. thể biến đổi mức độ trong suốt của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng từ 100% độ mờ đục ( đặc hoàn toàn ) đến 0% độ mờ đục ( trong suốt hoàn toàn ). 1. Đặt 1 Đặ độ mờ đ của đối tượng ờ đục ủ -...

  pdf7p poseidon03 20-07-2011 126 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn học indesign
p_strCode=huongdanhocindesign

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2