intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo Chương trình Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) 2016 dành cho các chính phủ và tổ chức muốn tham gia chương trình TISC. Hướng dẫn này phác thảo bốn giai đoạn chính liên quan đến việc thiết lập và đưa TISC vào hoạt động: Lập kế hoạch dự án; Khởi động dự án; Phát triển nguồn lực; Cung cấp dịch vụ.

  pdf8p redrose24 08-04-2022 20 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hỗ trợ người quản lý cho công tác quản lý các thông tin về sinh viên, giảng viên hướng dẫn, nơi thực tập, kết quả thực tập cũng như quản lý khoa nơi sinh viên đang học, ngoài ra còn có thể cập nhật tìm kiếm, báo cáo – thống kê thông tin trong cả quá trình thực tập. Bài toán đặt ra là xây dựng chương trình quản lý để công việc có hiệu quả, chính xác, tiết kiệm được thời gian cho người quản lý.

  pdf20p tomjerry008 11-12-2021 83 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã tạo ra một bức tranh tổng quát về các vấn đề liên quan đến hợp nhất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính hợp nhất đã được quy định, hướng dẫn bởi chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành. Từ đó nhìn nhận, đánh giá lại các quy định và hướng dẫn hiện nay bởi chuẩn mực kế toán, thông tư của Bộ Tài Chính những thành tựu và hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam trên cơ sở hội nhập với chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh và lập báo cáo tài chính hợp nhất.

  pdf168p closefriend06 01-11-2021 12 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư và bò sát có 2 phần chính: Phần thứ nhất là các vấn đề chung, trình bày một số quy định bao gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục tiêu của điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư, bò sát; quy trình cơ bản của điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư, bò sát. Phần thứ hai đề cập tới kỹ thuật điều tra ĐDSH theo quy trình bao gồm các bước cơ bản thực hiện điều tra trên thực địa và phân tích xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm và lập báo cáo kết quả điều tra.

  pdf50p xuanvinh197 28-10-2021 44 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học thú có 2 phần chính: Phần thứ nhất là các vấn đề chung, trình bà một số qu định bao gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục tiêu của điều tra đa dạng sinh học thú; qu trình cơ bản của điều tra đa dạng sinh học thú. Phần thứ hai đề cập tới kỹ thuật điều tra ĐDSH thú theo quy trình bao gồm các bước cơ bản thực hiện điều tra trên thực địa và phân tích xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm và lập báo cáo kết quả điều tra.

  pdf53p xuanvinh197 28-10-2021 39 2   Download

 • Quá trình hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra hiện nay cùng với sự phát triển của hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế, thay thế dần cho các CMKT quốc tế. Tại Việt Nam, đáp ứng xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Việt Nam đã và đang thiết lập hành lang pháp lý về kế toán, kiểm toán theo thông lệ các nước nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin BCTC, trong đó một bộ phận quan trọng là hệ thống CMKT Việt Nam.

  pdf5p sotritu 18-09-2021 17 0   Download

 • Qua khảo sát công tác hạch toán, lập và trình bày bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty TNHH NN MTV Sách hà Nội tác giả tìm hiểu những nguyên nhân mà công ty chưa thể thực hiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất phù hợp theo qui định từ đó đưa ra những đề xuất cũng như hướng dẫn cụ thể phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất nhằm giúp Công ty phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đặc biệt là các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ - công ty con và các bút toán điều chỉnh nhằm mục đích lập báo báo tài chính hợp nhất phù hợp, đúng theo qui định.

  pdf119p lovebychance08 02-08-2021 26 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 Báo cáo ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích của báo cáo ngân lưu; Giới thiệu ngân lưu; Phân tích tổng quát báo cáo ngân lưu; Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 21 0   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng gồm 3 phần và 14 chuyên đề, cung cấp các nội dung chính như: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Báo cáo kinh nghiệm thực tế; Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa.

  pdf294p leanhviet86 02-08-2021 117 22   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Tổng hợp, phân tích cơ sở lý thuyết nền tảng của gian lận trên báo cáo tài chính; kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực hiện lập báo cáo tài chính gian lận với dữ liệu được công bố của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf85p sonhalenh03 05-06-2021 36 10   Download

 • Nghiên cứu sẽ cung cấp cho các ban ngành kinh tế những thông tin hữu ích nhằm hoàn thiện hơn những chuẩn mực lập BCTC cho các DN tại Việt Nam phù hợp với hướng dẫn của IAS/IFRS nhằm tiến đến sự hội tụ giữa CMKT Việt Nam và CMKT quốc tế. Đồng thời, hy vọng bài nghiên cứu mang lại một vài thông tin hữu ích cho những tác giả tiếp theo muốn nghiên cứu sâu hơn về đề tài này

  pdf109p sonhalenh08 23-05-2021 18 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 cung cấp cho người học những nội dung thực hành về lập báo cáo tài chính và hướng dẫn ứng dụng kế toán doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf79p tradaviahe20 12-04-2021 32 12   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cung cấp cho người học những nội dung thực hành về lập báo cáo tài chính và hướng dẫn ứng dụng kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf68p tradaviahe20 12-04-2021 20 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, giáo trình môn học Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính nhân sự (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 cung cấp cho người học những nội dung thực hành về lập báo cáo tài chính và hướng dẫn ứng dụng kế toán đơn vị hành chính nhân sự trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf67p tradaviahe20 12-04-2021 21 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 22/2017 trình bày các nội dung chính sau: Một số nhân tố ảnh hưởng đến vận động chính sách nghị viện, nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để ngăn ngừa tham nhũng chính sách, phát huy giá trị của luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viv2711 14-10-2020 42 3   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu chi tiết về hệ giảm chấn chất lỏng bao gồm: cấu tạo, đặc tính làm việc và các thông số có liên quan tới hiệu quả giảm dao động cho công trình cao tầng. Lập trình tính toán cho kết cấu sử dụng nhiều bể chứa làm việc đồng thời như hệ giảm chấn nhiều khối lượng (MTLD).

  pdf122p ochuong999 22-06-2020 35 6   Download

 • Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể chưa bao giờ dễ dàng, trong đó có một phần không thể thiếu là kế hoạch tài chính. Nếu có một thước đo cho thấy công ty bạn hiện tại đang ở đâu và sẽ ở vị trí nào trong tương lai thì đó hẳn là các mục báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh. Phần thông tin này giúp bạn xác định nhu cầu tài chính của doanh nghiệp mình, cũng như giúp người ngoài cuộc phân tích được xem liệu có nên đầu tư vào công ty của bạn.

  doc8p lanxichen 22-04-2020 75 4   Download

 • Kiểm toán nhà nước đã ban hành đầy đủ các quy trình, chuẩn mực để hướng dẫn cho hoạt động kiểm toán trong các lĩnh vực, song ngoại trừ một số cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành đều có đề cương hướng dẫn chi tiết cụ thể để đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán đã đề ra, hầu hết các cuộc kiểm toán được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua như kiểm toán ngân sách bộ ngành, kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước…...

  pdf5p vishani2711 21-04-2020 43 1   Download

 • Khẩu vị rủi ro (KVRR) không phải là một khái niệm mới trong lĩnh vực tài chính. Các nhà quản lý ngân hàng luôn coi KVRR là ưu tiên chính trong việc xác định và tối ưu hoá danh mục của họ nhằm ứng phó với biến động vĩ mô, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Đối với cơ quan quản lý, họ luôn để ý tới KVRR cả trong điều kiện tốt và xấu của thị trường. Họ luôn thúc đẩy các ngân hàng thương mại (NHTM) phải phát triển tuyên bố rủi ro, thiết lập cơ chế báo cáo và kiểm soát mạnh mẽ, đưa ra vai trò và trách nhiệm rõ ràng và đảm bảo thiết lập các chính sách và hướng dẫn chặt chẽ.

  pdf11p nguathienthan3 27-02-2020 55 1   Download

 • Nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán được cho là tối giản nhất, phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ quản lý tất cả các số liệu quan trọng như doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.

  doc5p lanwangji 20-02-2020 52 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
p_strCode=huongdanlapbaocaotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2