intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng epanet

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hướng dẫn sử dụng epanet
  • EPANET là một chương trình máy tính được phát triển bởi khoa cung cấp nước và nguồn nước do tổ chức bảo vệ môi trường của mỹ nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lưv5 và chất lượng nước

    pdf23p taovang 15-11-2009 569 187   Download

  • Với mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản có tính phù hợp cao để giải các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước đô thị và bảo vệ nguồn nước cho đông đảo bạn đọc cũng như cho các sinh viên đại học, học viên cao học khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ,... Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng đã biên soạn ra tài liệu Công trình cấp thoát nước, bảo vệ nguồn nước và một số phần mềm tính toán thiết kế.

    pdf116p vizeus 08-03-2019 101 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn sử dụng epanet
p_strCode=huongdansudungepanet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2